Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Journal via nätet

Journal via nätet arbetar med att göra journalinformation från Västra Götalandsregionens offentliga hälso- och sjukvård tillgänglig för invånare via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Status samt preliminär tidplan för anslutningar till Journal via nätet

Västra Götalandsregionens regelverk för enskilds direktåtkomst till journaluppgifter via säkra e-tjänster

VGR har anslutit följande journalsystem till Journal via nätet. Informationsmängder som anslöts från start är anteckningar, diagnoser, uppmärksamhetssignaler och vårdkontakter.   

Melior (Sjukhus)

 • Visar information från och med 1 juni 2016 med några undantag.
 • Psykiatri, vuxen, anslöts 3 september 2018 .
 • Klinisk genetik anslöts 1 november 2019.
 • Barn, information från barn 0 – 18 år, anslöts 1 november 2019.

AsynjaVisph (Primärvård, Habilitering och hälsa, Hjälpmedelscentral)

 • Visar information från och med 1 november 2016 med några undantag.
 • Provsvar visas från 1 november 2016 .
 • Vaccinationer visas från 1 november 2016 .
 • Barn, information från barn 0 – 18 år, anslöts 1 november 2019.  

Obstetrix (Mödrahälsovård)

 • Visar sammanfattning av journal från och med 15 maj 2019.

Journalia  (Diabetesjournal sjukhus)

 • Visar ”AK-brevet” från och med 1 april 2019.

T4 (Folktandvården)

 • Visar information från och med 1 december 2020 med några undantag.

Möjligheter för invånare

Här hittar du information om hur invånare själva kan använda, blockera eller begränsa åtkomsten till journal via nätet

Informationsmaterial

Här hittar du informationsmaterial för patienter samt utbildningsmaterial för vårdgivare

Kom igång

Denna sida är under uppbyggnad. Här kommer du hitta svar på vanliga frågor och andra dokument som kan hjälpa dig komma igång och arbeta i e-tjänsten

Lär dig mer

Denna sida är under uppbyggnad. Här kommer du hitta information om e-tjänsten och vad den erbjuder dig och dina patienter.

Dessa enheter är undantagna från direktåtkomst. Patienter kan beställa journalkopia via 1177 Vårdguidens e-tjänster och då görs en sedvanlig menprövning.

Enheter som inte visas för invånare vid direktåtkomst 

Några enheter är så kallade undantagna från direktåtkomst vilket innebär att vårdpersonal ser alltid informationen i sitt journalsystem men det läses inte upp till e-tjänsten Journalen. 

 • Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
 • Borås bedömningsteam försäkringsmedicin
 • Flykting- barnmottagningen, Angered
 • Göteborg bedömningsteam försäkringsmedicin
 • Kris och traumaenheten
 • Mottagningen för unga vuxna
 • Mödra-barnhälsovårdsteamet i Haga
 • Rättspsykiatri
 • SMC (Sexualmedicinsktcentrum) 
 • STD-STI-mottagningar (könsmottagningar)
 • Ungdomsmottagningar
 • Utväg (Skövde/Borås)

Undantag för direktåtkomst - Enbart termer

Funktionsbrevlåda

Senast uppdaterad: 2020-03-13 11:49