Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Osignerade anteckningar visas direkt i e-tjänsten Journalen (Journal via nätet) från 1 mars 2022

Publicerad: Uppdaterad:

Invånaren har hittills kunnat ta del av signerade journalanteckningar direkt medan osignerade anteckningar visats först efter 14 dagar. Från 1 mars 2022 kommer invånare att kunna läsa även osignerade anteckningar direkt.

Förändringen genomförs då Västra Götalandsregionen, tillsammans med alla regioner i Sverige, ska uppfylla Ineras nationella ramverk som anger att senast vid utgången av år 2020 ska invånare från 16 år ha omedelbar tillgång till all information om sig själva som dokumenteras i regionsfinansierad hälso-, sjuk- och tandvård via e-tjänsten Journalen.

Den information som idag är undantagen från direktåtkomst, undantagna termer och undantagna enheter kommer fortsatt att vara undantagna. Det är ingen skillnad från hur det är idag.
Invånaren ska även själv kunna välja vilken information som visas. 

Med anledning av pandemin covid-19 har arbetet försenats i Västra Götalandsregionen.

Rutiner för att viss information inte ska visas i Journalen

VGR har sedan tidigare rutiner för att undanta information från att synas i Journalen.

Mer fakta och bakgrund

Beslutet är taget av hälso- och sjukvårdsdirektören i VGR.
Västra Götalandsregionen anslöt information till e-tjänsten Journalen 2016.

Verkställighetsbeslut: Visa osignerad information i e-tjänsten Journalen

Frågor på rutiner kan ställas till journal.via.natet@vgregion.se
Webbplats för e-tjänsten Journalen

Publicerad:
Uppdaterad: