Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation och beslut

Här hittar du information och beslut från bland annat Vårdens Digitalisering, Omställningen, FVM och Regionstyrelsen

Prioriterade e-tjänster

Regionstyrelsen har beslutat att sex e-tjänster ska prioriteras för införande inom all berörd hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen.

Läs mer om de prioriterade e-tjänsterna på intranätet

Läs mer om beslutet som togs 4 juni 2019

Olika begrepp används ofta för att beskriva en och samma sak. För att undvika begreppsförvirring och underlätta kommunikationen inom hälso- och sjukvården och mellan invånare och vårdgivare är det viktigt att vissa begrepp definieras.

Inom Västra Götalandsregionen pågår ett löpande arbete att fastställa och besluta vilka begrepp som ska användas när man pratar om tjänster där IT-stöd används i interaktionen mellan invånare och vårdgivare.

Läs mer om den koncernövergripande grupp som driver arbetetet med begreppsdefinition inom hälso- och sjukvården i VGR. 

Definition e-tjänst

Service som invånaren kan använda för att uträtta olika ärenden via webben eller andra nätbaserade kanaler som mobiltelefon eller läsplatta. Tjänsterna gör delar av vården och Västra Götalandsregionen mer lättillgänglig, förenklar för invånaren och ökar deras delaktighet och tillgång till sin egen information. Exempel på E-tjänster är: Mitt vårdmöte – videomötestjänst, journal via nätet och egenmonitorering.

Läs mer om beslutet e-tjänster

Definition egenmonitorering

Löpande mätning/uppföljning av viktiga värden i en patients hälsotillstånd där patienten befinner sig utanför vårdinrättning, oftast i sin bostad men det är inte platsbundet. Uppföljningen sker med stöd av digital mätutrustning som anger objektiva mätvärden och värdena tillgängliggörs vårdgivaren, och vårdtagaren, per automatik.

Läs mer om beslutet egenmonitorering

Nedan hittar du länkar till de digitaliseringsprojekt som är på gång i regionen just nu.

Egenmonitorering

1177 webbtidbok Elvis 

IBD Home 

Senast uppdaterad: 2020-03-13 15:37