Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd och behandling

Med Stöd och behandling kan vårdgivare skapa stödprogram, som exempelvis patientutbildningar, eller låta patienter ta del av behandlingsprogram i form av KBT på nätet.

Logga in (använd Microsoft Edge eller Google Chrome)

Det finns tre olika plattformar för personal:

 • Stöd och behandling. Arbeta med invånare/patienter. 
  • Undvik webbläsaren Internet Explorer. I denna webbläsare visas inte alltid innehållet korrekt!
 • Designverktyget. Testpersonal eller designer (särskild behörighet krävs).
 • Testinvånare. Ta del av program som har startas för dig i Designverktyget.

Aktuell information

 • Nytt utseende i Stöd och behandling för invånare lanserades 12 oktober. En del program uppdateras till följd av detta. Innehållen i programmen kommer vara densamma.
 • Påminnelse: Namn på invånare med skyddade personuppgifter är synliga för såväl personal som för invånaren själv i Stöd och behandling. För personal vid en enhet visas invånarens namn tillsammans med en ikon (ett hänglås). Informera och stäm av med invånare som har skyddade personuppgifter.
 • Program på Stöd och behandlingsplattformen, en rapport från SKR utgiven i juni 2021.

Stöd och behandling används för att förmedla stöd- och behandlingsprogram. Exempel på stödprogram är patientutbildningar, stöd för behandlingsuppföljning, stöd till närstående och registreringar av olika typer av aktiviteter. Exempel på behandlingsprogram är KBT på nätet (internetförmedlad kognitiv beteendeterapi) för olika former av psykisk ohälsa.

Nationell information

Stöd

Patientutbildningar, frågeformulär m.m.

Support

Manualer, lathundar, introduktionsfilmer och aktuell information.

Kom igång

Nyfiken på Stöd och behandling? Vi hjälper dig komma igång.

 • Habilitering & Hälsa: Ann-Britt Lundgren Ahl
 • NU-sjukvården: Jenny Sjöholm
 • Närhälsan: Birgitta Anjemark
 • Regionhälsan: Therese Lindberg
 • Sahlgrenska: Niels Eék (psykiatri), Annika Johnsson (somatik)
 • Sjukhusen i väster: Anders Fernström
 • SkaS: Therese Johansson
 • SÄS: Emily Lappas

Graferna nedan visar det totala antalet startade stöd- respektive behandlingsprogram per månad i Västra Götalandsregionen.

Mer statistik kan hämtas från ett interaktivt statistikverktyg som publiceras av Inera. I verktyget kan man filtrera på bland annat län och program vilket gör det möjligt att på ett överskådligt sätt se aktuell användning av olika program i Västra Götalandsregionen och i andra delar av landet. Mer detaljerad information om antal startade program för olika enheter går att exportera från sidan Invånartjänster under rubriken Statistik kopplat till SoB (använd filter för att begränsa urvalet på t.ex. datum), se tips för att filtrera statistik på förvaltning. För att se kolumnen Antal startade moment kan du behöva dra i rullisten.

Stöd 2021-08.png

 

Behandling 2021-08.png

Funktionsbrevlåda för Stöd och behandling

Personer som arbetar regionalt med Stöd och behandling

 • Tommy Skjulsvik
 • Robin Björk
 • Sara Salarvan

Du kan alltid nå oss via funktionsbrevlådan ovan.

Senast uppdaterad: 2021-07-05 11:19