Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Behandling

1177 Vårdguidens e-tjänst Stöd och behandling används för att administrera internetbaserade behandlingar, till exempel KBT (kognitiv beteendeterapi) på nätet.

Händer som håller en mobiltelefon inloggad på 1177.se

KBT är en behandlingsform som hjälper individer att förstå hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och hur dessa faktorer i sin tur påverkar måendet. I KBT jobbar man systematiskt med strategier och verktyg för att komma tillrätta med besvär som till exempel oro, ångest, depression, sömnsvårigheter och stress. Patienten förväntas vara aktiv och genomföra hemuppgifter mellan sessionerna. 

KBT på nätet innebär att patienten på egen hand arbetar med ett strukturerat självhjälpsmaterial via nätet och samtidigt har tillgång till individuellt anpassat stöd av en professionell behandlare. Det är en evidensbaserad behandlingsmetod för flera olika problemområden. Behandlingstiden är ofta mellan 6 och 10 veckor. 

Samtliga behandlingsprogram innehåller kunskapsavsnitt som förmedlas via text, filmer och ljudfiler. Till varje avsnitt hör hemuppgifter och arbetsblad som patienten arbetar självständigt med och som behandlaren ger återkoppling på veckovis via textmeddelanden i 1177 Vårdguidens e-tjänst Stöd och behandling (SoB). 

Innan behandlingen startar träffar behandlaren patienten för en ingående bedömning av patientens tillstånd och lämplighet för internetbehandling. Efter det tas beslut om behandlingsstart. Efter behandlingen sker vanligen ett uppföljande avslutssamtal, där behandlingstiden sammanfattas och en plan framåt görs.

Information på 1177.se om KBT på nätet för vuxna

Behandlingsprogram i VGR

För vuxna används följande program skapade av Psykologpartners respektive ePsykiatrienheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

 • Depressionshjälpen Plus (Psykologpartners)
 • Oroshjälpen Plus (Psykologpartners)
 • Ångesthjälpen Plus (Psykologpartners)
 • Stresshjälpen Plus (Psykologpartners)
 • Sömnbehandlingen (ePsykiatrienheten)
 
För barn och unga (13-19 år) finns:
 • Ångesthjälpen Ung (Psykologpartners)
 • Ångesthjälpen Ung Plus (Psykologpartners)
Plus-versionerna av Psykologpartners program inkluderar frågeformulär som används vid registrering till SibeR.
 
Stöd och behandling kan även användas för andra behandlingar än KBT. I nuläget finns dock inga sådana i regionen.
 
I Västra Götalandsregionen erbjuds i dagsläget KBT på nätet vid de flesta vårdcentraler, samtliga ungdomsmottagningar samt vissa psykiatriska mottagningar.

Introducerande filmer

Västra Götalandsregionens genomförandeprojekt för SoB håller i införandet och om din enhet är intresserad av att starta KBT på nätet så är ni välkomna att höra av er till sob@vgregion.se

Införandet innefattar uppstartsmöte med information om tekniska förutsättningar och vårdprocess, support under uppstartsprocessen samt startsäkringsmöte med rutingenomgång. Därutöver ingår 1½ utbildningsdagar för behandlare samt genomgång av de administrativa rollerna i SoB.

Se även "Dokument för enheter som ska införa eller arbetar med KBT på nätet" nedan.

I enstaka fall kan det hända att informationen i Psykologpartners material och informationen som du hittar i dokument på den här sidan skiljer sig åt. I sådana fall är det alltid informationen i regionens egna dokument som gäller för internetbehandling i Västra Götaland.

Asynja Visph

Kontakttyp

 • Skriftlig distanskontakt som ersätter besök (BR). Användning: Meddelandekontakt med patient
 • Distanskontakt via telefon som ersätter besök (TB). Användning: Telefonkontakt med patienten.
 • Mottagningsbesök planerat. Användning: Besök via videolänk eller på mottagningen.

KVÅ-kod

 • KVÅ-kod DU011 Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-terapeutisk. Användning: Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i enlighet med kognitiv- beteendeterapeutisk teori.
 • ZV044 Behandling administrerad via internet. Obs. Viktigt att koden alltid registreras då den beskriver att behandlingen har förmedlats via internet.
 • ZV051 Telemedicin. Obs. Viktigt att denna kod alltid registreras vid distanskontakt (telefon, meddelanden och videolänk) för att täckningsgraden ska bli korrekt.

För registrering i specialistsjukvården, se Rutin ELVIS 5.

SibeR är ett nationellt kvalitetsregister som lanserades 2015. Det är till för uppföljning och kvalitetssäkring av psykologisk internetbehandling.

Alla verksamheter som arbetar med KBT på nätet bör vara anslutna till kvalitetsregistret SibeR.

Metodstöd hålls löpande för behandlare som har gått regionens behandlarutbildning för KBT på nätet. 

För information och länk till anmälan, mejla sara.salarvan@vgregion.se

 • Information till invånare om hur man startar behandlingsprogram.
 • Regional A5-flyer som till exempel kan läggas i en reception. Kan beställas från Marknadsplatsen (artikelnummer VGR14678). Motsvarande finns även i A4 som kan skrivas ut på valfri (färg)skrivare.
 • Närhälsan har tagit fram en A5-flyer (artikelnummer VGR14063) som till exempel kan läggas i en reception som kan beställas från Marknadsplatsen.
 • Ungdomsmottagningen har tagit fram en A5-flyer (artikelnummer VGR14922) samt en A3-affisch (artikelnummer VGR14923) som kan beställas från Marknadsplatsen.
 • En film om Ångesthjälpen Ung (2 min) riktad till ungdomar. Den kan till exempel visas för ungdomar under bedömningssamtal eller i väntrum.
 • Lär dig leva med migrän. Närhälsan.
 • ADAPT. Regionhälsan.
Senast uppdaterad: 2021-07-13 13:56