Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Behandlingsprogram

1177:s e-tjänst Stöd och behandling används för att administrera internetbaserade behandlingar, till exempel KBT (kognitiv beteendeterapi) på nätet.

Händer som håller en mobiltelefon inloggad på 1177.se

Behandlingsprogrammen ligger i e-tjänsten Stöd och behandling. Behandlare som ska arbeta med KBT på nätet behöver lära sig hur Stöd och behandling fungerar. Här hittar du den regionala förvaltningens utbildning Stöd och behandling via 1177.

Utbildning KBT på nätet

Utbildningen riktar sig till dig som ska arbeta med KBT på nätet. Du behöver ha minst grundläggande psykoterapiutbildning i KBT, ha fått godkännande av din chef att gå utbildningen, och Stöd och behandling måste vara infört på enheten (alternativt kan enheten ingå i en "hubb"). Anmälan sker via Regionkalendern:

För dig som arbetar med unga vid UPH eller BUP finns även utbildning i Ångesthjälpen Ung Plus. Se information på sidan Utbildningar & nätverksträffar - UPH

Metodstödet är handledning i ditt arbete med iKBT. Under två timmar finns det utrymme att dels ta upp enskilda ärenden och dels diskutera mer övergripande frågeställningar, som ”hur kommer jag igång?”. Metodstödet leds av en psykolog från Psykologpartners som är erfaren iKBT-behandlare och alla deltagare får gärna delta i diskussionerna kring ärenden och frågor.

Anmälan sker via Regionkalendern:

För vuxna används följande program skapade av Psykologpartners respektive ePsykiatrienheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset:

 • Depressionshjälpen Plus (Psykologpartners)
 • Oroshjälpen Plus (Psykologpartners)
 • Ångesthjälpen Plus (Psykologpartners)
 • Stresshjälpen Plus (Psykologpartners)
 • Sömnbehandlingen (ePsykiatrienheten)

För vuxna prövas nu även:

 • Lär dig leva med migrän, ett biopsykosocialt behandlingsprogram för patienter med migrän med eller utan aura. Programmet prövas just nu i ett pilotprojekt vid Närhälsan. Kontaktperson: Marie Persson (marie.s.persson@vgregion.se)
 
För barn och unga (13-19 år) finns:
 • Ångesthjälpen Ung Plus (Psykologpartners)
 
För barn och unga (9-14 år) prövas nu även:
 • ADAPT - Behandling vid ont i magen och oro, en KBT-baserad behandling för barn med funktionell buksmärta i kombination med oro/lättare ångestproblematik. ADAPT är ett behandlingsprogram i blandformat ("blended treatment"), som består av sex moduler. De två första ges som besök hos behandlaren på mottagningen. Patienten arbetar sedan vidare hemifrån med fyra moduler, som innehåller korta filmer och uppgifter och behandlaren följer upp med patienten, via telefon eller ett kort videobesök. Programmet prövas just nu i ett pilotprojekt vid BUM, Regionhälsan. Kontaktperson: Emma Milford (emma.ramsay.milford@vgregion.se)

Nedanstående text avser främst behandlingsprogrammen från Psykologpartners och ePsykiatrienheten (se ovan).

KBT är en behandlingsform som hjälper individer att förstå hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och hur dessa faktorer i sin tur påverkar måendet. I KBT jobbar man systematiskt med strategier och verktyg för att komma tillrätta med besvär som till exempel oro, ångest, depression, sömnsvårigheter och stress. Patienten förväntas vara aktiv och genomföra hemuppgifter mellan sessionerna. 

KBT på nätet innebär att patienten på egen hand arbetar med ett strukturerat självhjälpsmaterial via nätet och samtidigt har tillgång till individuellt anpassat stöd av en professionell behandlare. Det är en evidensbaserad behandlingsmetod för flera olika problemområden. Behandlingstiden är ofta mellan 6 och 10 veckor. 

Samtliga behandlingsprogram innehåller kunskapsavsnitt som förmedlas via text, filmer och ljudfiler. Till varje avsnitt hör hemuppgifter och arbetsblad som patienten arbetar självständigt med och som behandlaren ger återkoppling på veckovis via textmeddelanden i 1177 Vårdguidens e-tjänst Stöd och behandling (SoB). 

Innan behandlingen startar träffar behandlaren patienten för en ingående bedömning av patientens tillstånd och lämplighet för internetbehandling. Efter det tas beslut om behandlingsstart. Efter behandlingen sker vanligen ett uppföljande avslutssamtal, där behandlingstiden sammanfattas och en plan framåt görs.

Information på 1177.se om KBT på nätet för vuxna

 
I Västra Götalandsregionen erbjuds i dagsläget KBT på nätet vid de flesta vårdcentraler, samtliga ungdomsmottagningar samt vissa psykiatriska mottagningar.

Introducerande filmer

Västra Götalandsregionens genomförandeprojekt för SoB håller i införandet och om din enhet är intresserad av att starta KBT på nätet så är ni välkomna att höra av er till sob@vgregion.se

Införandet innefattar uppstartsmöte med information om tekniska förutsättningar och vårdprocess, support under uppstartsprocessen samt startsäkringsmöte med rutingenomgång. Därutöver ingår 1½ utbildningsdagar för behandlare samt genomgång av de administrativa rollerna i SoB.

Se även "Dokument för enheter som ska införa eller arbetar med KBT på nätet" nedan.

I enstaka fall kan det hända att informationen i Psykologpartners material och informationen som du hittar i dokument på den här sidan skiljer sig åt. I sådana fall är det alltid informationen i regionens egna dokument som gäller för internetbehandling i Västra Götaland.

Lathundar för journalmallar

För registrering i specialistsjukvården, se Rutin ELVIS 5.

Lathund för överföring

Kontakttyper i Asynja Visph (motsvarande finns i andra journalsystem)

 • Skriftlig distanskontakt som ersätter besök (BR). Användning: Meddelandekontakt med patient
 • Distanskontakt via telefon som ersätter besök (TB). Användning: Telefonkontakt med patienten.
 • Mottagningsbesök planerat. Användning: Besök via videolänk eller på mottagningen.

KVÅ-kod

 • KVÅ-kod DU011 Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-terapeutisk. Användning: Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i enlighet med kognitiv- beteendeterapeutisk teori.
 • ZV044 Behandling administrerad via internet. Obs. Viktigt att koden alltid registreras då den beskriver att behandlingen har förmedlats via internet.
 • ZV051 Telemedicin. Obs. Viktigt att denna kod alltid registreras vid distanskontakt (telefon, meddelanden och videolänk) för att täckningsgraden ska bli korrekt.

Svenska Internetbehandlingsregistret (SibeR) är ett nationellt kvalitetsregister som samlar data om internetförmedlade behandlingar utförda inom primärvård, psykiatri och somatisk vård för patienter i alla åldrar. Med stöd från registret kan man lokalt och sammanställt på olika nivåer följa upp hur det går för patienterna och hur vårdprocesserna fungerar.

Kvalitetsmåtten i SibeR avser diagnostisk bedömning, tillgänglighet, fullföljandegrad och behandlingseffekter. SibeR erbjuder aktuell återkoppling av dessa mått via statistikvisningar, vilket ger underlag för att utveckla vården.

Alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen som arbetar med KBT på nätet bör vara anslutna till SibeR. För att göra registreringen till kvalitetsregistret enkel finns möjlighet att överföra data till SibeR från flera av de journalsystem som används i regionen.

 • iFas (behandling vid hetsätning, Sahlgrenska, ePsykiatrienheten)
Senast uppdaterad: 2022-12-19 14:15