Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Behandling

1177 Vårdguidens e-tjänst Stöd och behandling kan användas för att administrera internetbaserade behandlingar, till exempel KBT (kognitiv beteendeterapi) på nätet. Filmen illustrerar hur KBT på nätet kan gå till.

KBT på nätet

I nuläget har regionen avtal med två leverantörer: Livanda och Psykologpartners. För vuxna finns följande program från Livanda:

 • Internethjälpen vid nedstämdhet och depression
 • Internethjälpen vid ångest
 • Internethjälpen vid oro
 • Internethjälpen – skapa bättre sömn
 • Internethjälpen för stresshantering
För barn och unga (13-19 år) finns ett program från Psykologpartners:
 • Ångesthjälpen Ung
ePsykiatrienheten har skapat en behandling för sömnproblem som är framtagen främst för att användas inom psykiatrin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset:
 • Sömnbehandlingen
Stöd och behandling kan även användas för andra behandlingar än KBT. I nuläget finns dock inga sådana i regionen.

Att arbeta med KBT på nätet

KBT på nätet är ett komplement till traditionell psykologisk behandling. Det kan vara ett sätt att tillgängliggöra KBT både geografiskt och tidsmässigt för patienter. För behandlare kan det öka möjligheten att hjälpa fler patienter och skapa variation i arbetet.

Möt Karin Angantyr som är psykolog och har arbetat med KBT på nätet.

 

Västra Götalandsregionens genomförandeprojekt för SoB håller i införandet och om din enhet är intresserad av att starta KBT på nätet så är ni välkomna att höra av er till sob@vgregion.se

Införandet innefattar uppstartsmöte med information om tekniska förutsättningar och vårdprocess, support under uppstartsprocessen samt startsäkringsmöte med rutingenomgång. Därutöver ingår två utbildningsdagar för behandlare samt utbildning i de administrativa rollerna i SoB. Efter uppstarten erbjuds metodstöd och uppföljning samt deltagande i behandlarnätverk via Yammer (socialt nätverk för företag).

Under 2019 och 2020 finansierar Västra Götalandsregionen införandestöd och utbildning samt licenser för upphandlade behandlingar. När genomförandeprojektet avslutas kommer det att finnas en permanent förvaltning för SoB som även fortsättningsvis samordnar utbildning och support till vårdgivare inom vårdvalet. Finansieringsmodell för licenser som avropas från 2021 och framåt ska tas fram och kommuniceras senast Q1 2020.

Kontakttyp

 • Skriftlig distanskontakt som ersätter besök (BR). Användning: Meddelandekontakt med patient
 • Distanskontakt via telefon som ersätter besök (TB). Användning: Telefonkontakt med patienten.
 • Mottagningsbesök planerat. Användning: Besök via videolänk eller på mottagningen.

KVÅ-kod

 • KVÅ-kod DU011 Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-terapeutisk. Användning: Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i enlighet med kognitiv- beteendeterapeutisk teori.
 • ZV044 Behandling administrerad via internet. Obs. Viktigt att koden alltid registreras då den beskriver att behandlingen har förmedlats via internet.
 • ZV051 Telemedicin. Obs. Viktigt att denna kod alltid registreras vid distanskontakt (telefon, meddelanden och videolänk) för att täckningsgraden ska bli korrekt.

För registrering i specialistsjukvården, se Rutin ELVIS 5.

Alla verksamheter som arbetar med KBT på nätet bör vara anslutna till kvalitetsregistret SibeR. Se regional förteckning över kvalitetsregister 2019.

Anmälan till metodstöd

 


Senast uppdaterad: 2020-05-14 13:36