Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Behandling

1177 Vårdguidens e-tjänst Stöd och behandling kan användas för att administrera internetbaserade behandlingar, till exempel KBT (kognitiv beteendeterapi) på nätet. Filmen illustrerar hur KBT på nätet kan gå till.

KBT på nätet

För vuxna finns följande program från Psykologpartners:

 • Depressionshjälpen Plus
 • Oroshjälpen Plus
 • Ångesthjälpen Plus
 • Stresshjälpen Plus
För vuxna med sömnbesvär finns ett program skapat av ePsykiatrienheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
 • Sömnbehandlingen
För barn och unga (13-19 år) finns två program från Psykologpartners:
 • Ångesthjälpen Ung
 • Ångesthjälpen Ung Plus
 
Plus-versionerna av Psykologpartners program inkluderar frågeformulär som används vid registrering till SibeR.
 
Stöd och behandling kan även användas för andra behandlingar än KBT. I nuläget finns dock inga sådana i regionen.

Att arbeta med KBT på nätet

KBT på nätet är ett komplement till traditionell psykologisk behandling. Det kan vara ett sätt att tillgängliggöra KBT både geografiskt och tidsmässigt för patienter. För behandlare kan det öka möjligheten att hjälpa fler patienter och skapa variation i arbetet.

Möt Karin Angantyr som är psykolog och har arbetat med KBT på nätet.

 

Västra Götalandsregionens genomförandeprojekt för SoB håller i införandet och om din enhet är intresserad av att starta KBT på nätet så är ni välkomna att höra av er till sob@vgregion.se

Införandet innefattar uppstartsmöte med information om tekniska förutsättningar och vårdprocess, support under uppstartsprocessen samt startsäkringsmöte med rutingenomgång. Därutöver ingår 1½ utbildningsdagar för behandlare samt utbildning i de administrativa rollerna i SoB.

Se även "Dokument för enheter som ska införa eller arbetar med KBT på nätet" nedan.

Kontakttyp

 • Skriftlig distanskontakt som ersätter besök (BR). Användning: Meddelandekontakt med patient
 • Distanskontakt via telefon som ersätter besök (TB). Användning: Telefonkontakt med patienten.
 • Mottagningsbesök planerat. Användning: Besök via videolänk eller på mottagningen.

KVÅ-kod

 • KVÅ-kod DU011 Systematisk psykologisk behandling, kognitiv-terapeutisk. Användning: Psykologisk eller psykosocial behandling enligt specifik metod i enlighet med kognitiv- beteendeterapeutisk teori.
 • ZV044 Behandling administrerad via internet. Obs. Viktigt att koden alltid registreras då den beskriver att behandlingen har förmedlats via internet.
 • ZV051 Telemedicin. Obs. Viktigt att denna kod alltid registreras vid distanskontakt (telefon, meddelanden och videolänk) för att täckningsgraden ska bli korrekt.

För registrering i specialistsjukvården, se Rutin ELVIS 5.

Alla verksamheter som arbetar med KBT på nätet bör vara anslutna till kvalitetsregistret SibeR. Se regional förteckning över kvalitetsregister 2019.

Metodstöd hålls löpande för behandlare som har gått regionens behandlarutbildning för KBT på nätet. 

För information och länk till anmälan, mejla sara.salarvan@vgregion.se

 • Lär dig leva med migrän. Närhälsan.
 • ADAPT. Regionhälsan.
Senast uppdaterad: 2021-02-26 11:35