Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Skapa program i Stöd och behandling

Koncernstab Digitalisering, Koncernkontoret, hjälper verksamheter att skapa program i Stöd och behandling.

Vad är ett program i Stöd och behandling?

Ett program är en slags behållare där man kan lägga saker som man vill att invånaren ska ta del av, som frågeformulär eller patientutbildningar.

I ett enkelt program kan invånare till exempel besvara ett eller flera frågeformulär vid några tillfällen och vårdpersonal kan sedan ta del av resultaten i form av grafer.

Ett program kan också vara mer komplext och innehålla många moduler (motsvarande kapitel i en bok) som personal kan aktivera allt eftersom invånaren arbetar med programmet. I modulerna kan man lägga texter, bilder, filmer, ljudfiler och formulär/registreringar. Det går också att slå på en meddelandefunktion så att personal/behandlare kan kommunicera med invånaren på ett säkert sätt.

Alla program (eller "moment" som de kallas i plattformen) behöver innehålla en välkomsttext och minst en modul. Vill man bara få in uppgifter från frågeformulär så kan e-tjänsten Formulärhantering vara ett bättre alternativ.

Hur får invånare/patienter tillgång till programmet?

Koncernstab Digitalisering delar ut programmet till en eller flera vårdenheter. Vårdpersonal på enheten startar sedan programmet för önskade invånare/patienter som kan nå det på 1177.se. Invånaren loggar in med e-legitimation och hittar Stöd och behandling under Alla övriga tjänster. Invånaren kan också nå programmet via appen 1177 Vårdguidens e-tjänster, via enhetens kontaktkort på 1177.se eller genom att skriva in sob.1177.se i webbläsaren.

Det går även att skapa "öppna moment" som alla invånare inom till exempel en viss kommun får tillgång till. Då behöver inte personal bjuda in/starta programmet för att invånare ska kunna ta del av det.

Endast personal med (medarbetar-) uppdrag på enheten har tillgång till programmet och patientens uppgifter. Det behöver finnas minst två personer som hanterar programmet.

Har du en idé till ett program?

Din förvaltning eller Koncernstab Digitalisering kan hjälpa till att skapa programmet. 

 • Börja med att stämma av idén med din förvaltnings kontaktperson (se listan nedan) för Stöd och behandling. Kontaktpersonen gör en första bedömning om Stöd och behandling är rätt plattform för idén. Saknas kontaktperson för din förvaltning går du direkt till nästa steg.
 • Fyll i blanketten Nominera idé till stödprogram. Den person som ska vara ansvarig för programmet (dess "utgivare"/ägare) skickar den ifyllda blanketten till sob@vgregion.se . Koncernstab Digitalisering gör en bedömning om Stöd och behandling är rätt plattform för idén och hjälper till med regional och nationell samordning.
 • En person med rollen "designer" i Stöd och behandling utvecklar programmet tillsammans med den berörda enheten. Designern kan vara en person vid den egna förvaltningen (till exempel en verksamhetsutvecklare) eller en person vid Koncernstab Digitalisering. Utvecklingen kräver ofta, även vid enkla program, flera (Skype-) möten där personal får se och ge återkoppling på ett antal prototyper. Ibland kan det ta mer tid att hitta nya rutiner och specificera exakt hur programmet ska användas än att skapa själva programmet. 
 • Följ stegen i Checklista vid införande av program i Stöd och behandling.
 • Gör en riskanalys, använd förslagsvis denna mall. Vårdpersonal/enheten ska bidra med synpunkter (designer kan inte göra det på egen hand). Den ifyllda riskanalysen skickas sedan till sob@vgregion.se . Detta behöver vara gjort innan programmet kan publiceras.
 • Om programmet byggs av lokal designer får denne stöd av Koncernstab Digitalisering så att programmet följer gällande riktlinjer, t.ex. om namnkonventioner och Ineras rekommendationer, se Resurser från Inera nedan samt Regionala resurser för designers.
 • Om programmet skapats av en lokal designer så stämmer designern av med Koncernstab Digitalisering innan programmet exporteras.
 • Regional samordnare/Koncernstav Digitalisering gör en slutgranskning av programmet. Har programmet skapats av en erfaren designer går detta i vanliga fall snabbt. Har det skapats av en mindre erfaren designer kan flera saker behöva justeras och det kan ta längre tid innan utgivaren kan publicera programmet (nästa steg).
 • Momentets ägare får rollen "utgivare" i Stöd och behandling och publicerar programmet till innehållskatalogen. I vissa fall kan regional samordnare göra detta på delegation.
 • Regional samordnare/Koncernstav Digitalisering delar ut programmet till berörda enheter.
 • Är programmet ett stödprogram så lägger regional samordnare/Koncernstav Digitalisering upp kortfattad information om programmet på sidan Stödprogram i VGR.
 • Koncernstab Digitalisering kan hjälpa till med att utbilda personal i plattformen och ger support till användare.
 • Räkna med att programmet behöver justeras/uppdateras med tiden. Koncernstab Digitalisering kan hjälpa till med att granska och dela ut nya versioner en gång per kvartal.

Regionala dokument

Resurser från Inera

Personer som ska skapa program får rollen "designer" och behörighet till Stöd och behandlings utvecklingsmiljö (Designverktygets utgivarenhet). Designern följer stegen ovan när ett nytt program ska skapas.

För att bli en effektiv designer behöver man arbeta mer eller mindre kontinuerligt med att skapa program. Designerbehörighet och utbildning ges därför till personer som har möjlighet att arbeta som designer en längre tid och med flera program, till exempel verksamhetsutvecklare. Vill man skapa ett enstaka program är det mest resurseffektivt att få hjälp av befintlig designer.

Om du är intresserad av att bli designer så skickar du en förfrågan till sob@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2021-04-16 15:05