Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Skapa program i Stöd och behandling

Koncernstab digitalisering hjälper verksamheter att skapa program i Stöd och behandling.

Ett program är en slags behållare där man kan lägga saker som man vill att invånaren ska ta del av, som frågeformulär eller patientutbildningar.

I ett enkelt program kan invånare till exempel besvara ett eller flera frågeformulär vid några tillfällen och vårdpersonal kan sedan ta del av resultaten i form av grafer.

Ett program kan också vara mer komplext och innehålla många moduler (motsvarande kapitel i en bok) som personal kan aktivera allt eftersom invånaren arbetar med programmet. I modulerna kan man lägga texter, bilder, filmer, ljudfiler och formulär/registreringar. Det går också att slå på en meddelandefunktion så att personal/behandlare kan kommunicera med invånaren på ett säkert sätt.

Alla program (eller "moment" som de kallas i plattformen) behöver innehålla en välkomsttext och minst en modul. Vill man bara få in uppgifter från frågeformulär så kan e-tjänsten Formulärhantering vara ett bättre alternativ.

Koncernstab digitalisering delar ut programmet till en eller flera vårdenheter. Vårdpersonal på enheten startar sedan programmet för önskade invånare/patienter som kan nå det på 1177.se. Invånaren loggar in med e-legitimation och hittar Stöd och behandling under Alla övriga tjänster. Invånaren kan också nå programmet via appen 1177 Vårdguiden (Vårdguiden är på väg att tas bort från namnet), via enhetens kontaktkort på 1177.se eller genom att skriva in sob.1177.se i webbläsaren.

Det går även att skapa "öppna moment" som alla invånare inom till exempel en viss kommun får tillgång till. Då behöver inte personal bjuda in/starta programmet för att invånare ska kunna ta del av det.

Endast personal med (medarbetar-) uppdrag på enheten har tillgång till programmet och patientens uppgifter. Det behöver finnas minst två personer som hanterar programmet.

Din förvaltning eller koncernstab digitalisering kan hjälpa till att skapa programmet. 

  • Börja med att stämma av idén med din förvaltnings kontaktperson (se listan nedan) för Stöd och behandling. Kontaktpersonen gör en första bedömning om Stöd och behandling är rätt plattform för idén. Saknas kontaktperson för din förvaltning går du direkt till nästa steg.
  • Fyll i blanketten "Nominera idé till stödprogram" (se Regionala dokument nedan). Den person som ska vara ansvarig för programmet (dess "utgivare"/ägare) skickar den ifyllda blanketten till sob@vgregion.se. Koncernstab digitalisering gör en bedömning om Stöd och behandling är rätt plattform för idén och hjälper till med regional och nationell samordning.
  • En person med rollen "designer" i Stöd och behandling utvecklar programmet tillsammans med den berörda enheten. Utvecklingen kräver ofta, även vid enkla program, flera (Teams-) möten där personal får se och ge återkoppling på ett antal prototyper. Ibland kan det ta mer tid att hitta nya rutiner och specificera exakt hur programmet ska användas än att skapa själva programmet. 
  • Följ stegen i "Checklista skapa program i Stöd och behandling", se Regionala dokument nedan.
  • Gör en riskanalys, gärna "Mall för riskanalys i Stöd och behandling" på sidan Kom igång. Vårdpersonal/enheten ska bidra med synpunkter (designer kan inte göra det på egen hand). Den ifyllda riskanalysen skickas sedan till sob@vgregion.se . Detta behöver vara gjort innan programmet kan publiceras.
  • Regional samordnare/koncernstab digitalisering gör en slutgranskning av programmet. Har programmet skapats av en erfaren designer går detta i vanliga fall snabbt.
  • Momentets ägare får rollen "utgivare" i Stöd och behandling och publicerar programmet till innehållskatalogen. I vissa fall kan regional samordnare göra detta på delegation.
  • Regional samordnare/koncernstab digitalisering delar ut programmet till berörda enheter.
  • Koncernstab digitalisering kan hjälpa till med att utbilda personal i plattformen och ger support till användare.
  • Räkna med att programmet behöver justeras/uppdateras med tiden. Koncernstab digitalisering kan hjälpa till med att granska och dela ut nya versioner en gång per kvartal.

Regionala dokument

Senast uppdaterad: 2022-03-04 10:56