Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Befintliga stödprogram i VGR

 

 • e-Hörsel. Habilitering & Hälsa, Hörselverksamheten. Stöd för personer med hörselnedsättning.
 • Neo Föräldrastöd. Avdelning 34, Trollhättan. Stöd för föräldrar till för tidigt födda barn. Programmet har tagits fram i samarbete med Högskolan Väst (William Jobe, Annie Hedlund, Erik Larsson, Martin Göransson, Martin Matsson, Olle Stark, Prinsella Essason, Anton Larsson och Albin Bäckström )
 • Hur mår du? Närhälsans ungdomsmottagningar i Södra Älvsborg och Skaraborg. Behandlingsuppföljning. Kontinuerliga veckovisa patientskattningar med CORE-10 vid samtalsbehandling.
 • LEVA-metoden. Närhälsans dietistenheter. Viktminskningsstöd för överviktiga kvinnor efter förlossning.
 • Kris- och traumamottagning – Kontinuerlig behandlingsuppföljning. Närhälsan, Kris- och traumamottagning. Behandlingsuppföljning med WHODAS 2.0, WHOQOL-BREF 2 och PCL-5.
 • Måendekollen. Vanliga frågeformulär som kan användas vid bedömning och/eller behandling av psykisk ohälsa. Kontaktperson Emma Ejbyfeldt emma.ejbyfeldt@vgregion.se
 • Måendekollen Ung, se Kvalitetsregister nedan.
 • Dagsjukvård psykiatri Centrum – CORE-skattningar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Behandlingsuppföljning.
 • Epilepsimottagning SU – För dig som är gravid. Neurologimottagning Sahlgrenska. Stöd för gravida kvinnor som behandlas med epilepsimedicin.
 • Epilepsimottagning SU – Information om epilepsibehandling till kvinnor i fertil ålder. Neurologimottagning Sahlgrenska. 
 • Hemuppgiftsstöd - Mini-Maria. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ett stöd för att göra hemuppgifter vid KBT.
 • Hjärtskolan för dig med kranskärlssjukdom. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Syftet med stödprogrammet är att ge personer med kranskärlssjukdom en ökad kunskap om hjärtsjukdomen, dess riskfaktorer, hälsosamma levnadsvanor, känslomässiga reaktioner och de vanligaste läkemedlen. Stödprogrammet rekommenderas som komplement eller alternativ till den sjukhusbaserade hjärtskolan. 
 • Hälsokontroll SU/Psykiatri Affektiva. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Stödprogram för årlig hälsokontroll.
 • Min Vårdplan bröstcancer kirurgmottagningen Sahlgrenska. RCC Väst för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Digital vårdplan för patienter med bröstcancer.
 • Mina skattningar - Mottagning för spelberoende och skärmhälsa. Mottagning för spelberoende och skärmhälsa, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Frågeformulär i samband med bedömningssamtal, behandling, avslut och uppföljning.
 • Nybesöksutredning PMC. Psykiatrimottagning Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Stöd för nybesöksutredning i psykiatrisk öppenvård.
 • Introduktion till TAKK. Utbildning i tecken som alternativ- och kompletterande kommunikation för anhöriga till barn med språkstörning.
 • Mina CORE-skattningar – Sjukhusen i väster. Behandlingsuppföljning inom psykiatrisk öppenvård med skattningsformuläret CORE-OM som mäter grad av psykiska besvär under den senaste veckan. 
 • Min Vårdplan bröstcancer Skaraborgs sjukhus. RCC Väst för Skaraborgs sjukhus. Digital vårdplan för patienter med bröstcancer.
 • Röstövningar – Skaraborgs sjukhus. Logopedmottagning Sankt Sigfridsgatan 7 Skövde. Stöd för personer med röstbesvär som går i behandling hos logoped.
 • BES CORE-skattningar. Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Stöd för behandlingsuppföljning för ett 10-veckors färdighetsträningsprogram baserat på DBT.
 • OCD-mottagningen Lerum - Bedömning. Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Bedömningsformulär inför nybesök riktade till patienter med tvångsproblematik.
 • OCD-mottagningen Lerum - Gruppbehandling.  Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Stöd i form av information och formulär riktat till patienter med tvångssyndrom. Patienterna genomför behandlingen på plats men kan fylla i formulär med mera över nätet.
 • OCD-mottagningen Lerum - Individuell behandling OCD.  Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Stöd i form av information och formulär riktat till patienter med tvångssyndrom. Patienterna genomför behandlingen på plats men kan fylla i formulär med mera över nätet.
 • Uppföljning Familjeband. Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Uppföljning av ett 10-veckorsprogram riktat till närstående/anhöriga till patienter med personlighetsstörningsdiagnos. 
 • Måendekollen Ung. SibeR (Svenska internetbehandlingsregistret). 

  Måendekollen Ung har skapats för att underlätta insamling av uppgifter om ungas mående i samband med bedömning, behandling och uppföljning.

  Programmet är i första hand skapat för användas inför ett första besök och därefter vid efterföljande behandling på nätet. Det går också att använda vid sedvanlig behandling.

 • Registrera allt mellan lust och ångest. Göteborgs stad. Stöd för bedömning och behandlingsuppföljning vid Göteborgs ungdomsmottagningar. 
Senast uppdaterad: 2020-06-12 13:28