1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster är utvecklat för att invånare ska ha en samlad och säker ingång till kontakt med vården. Stark autentisering används och all information är krypterad. Via e-tjänsterna så kan invånaren, förutom att ha kontakt med vården, se sina recept, läsa sin journal, kontakta patientnämnden, spärra sin journal mm. Fler tjänster tillkommer och utbudet kan variera mellan mottagningar.

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Senast uppdaterad: 2018-08-08 14:39