Aktivering

 Observera att blanketten endast gäller för aktivering av ny enhet, inte för att lägga till behörigheter på mottagning. Kontakta er lokala administratör.Beslut om att aktivera enhet i 1177 Vårdguidens e-tjänster tas alltid av verksamhetschefen på enheten.
 
 
 Begäran om aktivering av enhet samt administratör. Ange namnet på enheten som den heter i Katalog i Väst. Enhetens HSA-id får du via din lokala KiV-administratör eller hittar om du söker i KiV.
 
 
 
  
 Administratören ansvarar för att göra alla inställningar på enheten samt att tilldela övrig personal behörighet på enheten. Utbildningar bokas i regionkalendern. Mer information hittar ni på www.vgregion.se/1177etjanster
 
 
 
 Enheten kommer att bli aktiverad inom 14 dagar från att det du skickade in den. När enheten har blivit aktiverad kommer du att få ett mejl om detta.