Aktuellt

Låsning av administrationsgränssnittet

Nytt datum för Golive!

Golive för det nya gränssnittet i 1177 Vårdguidens e-tjänster var planerat till den 12 maj men skjuts fram till den 10 juni. Migreringsarbetet har tagit mer tid än  beräknat och därför har styrgruppen för projektet beslutat att skjuta fram datum. Låsningen kvarstår.

Från den 12 mars kommer administrationsgränssnittet att låsas på grund av flytt till ny plattform, mer information här från Ineraom releasen och flytten

Regional information hittar ni under fliken Nya 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Ärendehanteringen påverkas inte.

Här är en lista på vad du kan och inte kan göra under låsningsperioden:

Man kan:

 • redigera geografiskt betjäningsområde
 • dela ut ärendetyp
 • ändra i villkorstexter
 • ta emot, fördela och besvara ärenden
 • använda omvänt ärendeflöde
 • hantera behörigheter
 • redigera övrig information
 • ansluta webbtidböcker
 • ansluta uthoppstjänster
 • ansluta inkorgsfunktioner

 Man kan inte:

 • ändra i ärendetyper
 • aktivera nya ärendetyper
 • inaktivera ärendetyper
 • skapa egna ärendetyper
 • lägga till/ändra/ta bort svar och delsvar
 • inte ändra i omvänt ärendeflöde
 • aktivera ny enhet (om det inte är en mottagning som endast ska ha webbtidbok och eller uthoppstjänster, då hjälper nationella förvaltningen till)
 • inaktivera enheter (Plocka istället bort betjäningsområde)

Statistik för 2018

Statistik för 2018 finns nu publicerad under fliken statistik.

En första information om ett nytt personalverktyg

Nytt utseende men samma funktioner

Under mars 2019 planeras ett plattformsbyte för 1177 Vårdguidens e-tjänster. Inloggningssidan får en ny webbadress och samtidigt får personalverktyget ett modernare utseende och blir något mer intuitivt. Det blir också möjligt att skapa mer flexibla formulär. Inloggning görs precis som idag med e-tjänstekort.

Funktionerna blir desamma och användaren kommer att utföra samma uppgifter som idag. Två behörigheter byter namn i det nya verktyget - vårdgivare blir ärendehanterare och landstingsadministratör blir regional administratör.

Mer information och utbildningsmaterial kommer senare. Inför det kommande plattformsbytet är det bra att vi redan nu börjar förbereda oss, för att underlätta arbetet.

Vi ska: (administratörer på mottagningar)

 • Se över behörigheter och plocka bort inaktuella
 • Se över villkorstexter
 • Avsluta ärenden som bör avslutas, kontrollera även under fördelade ärenden

   

  I nuläget har vi ingen mer information om driftsättningen, i planerad i slutet av kvartal 1, 2019.

 Inera kommer att spela in två filmer om funktionerna i det nya personalverktyget.
Filmerna kommer att ligga på Inera.se för att användas som önskas.
-För Regionala administratörer:  Övergripande, visar ”alla” funktioner inom administrera e-tjänster.
-För mottagningsbehörigheter:  Kommer ge en bild av hur det ungefär kommer att se ut.

 Ineras informationsbrev

Senast uppdaterad: 2019-03-12 08:09