Aktuellt

Aktuellt

Nedstängning av möjlighet att logga in med Telia

Från och med den 30 augusti 2017 sker all inloggning av vårdpersonal till 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter) med e-tjänstekort (SITHS-certifikat). I Västra Götalandsregionen har du två certifikat, Telia och SITHS. Vid inloggning till 1177 Vårdguidens e-tjänster ska du välja SITHS-certifikatet för att kunna logga in.

Ytterligare information hittar du på supportsidan för 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter).