Basutbud i 1177 Vårdguidens e-tjänster

För att öka tillgängligheten för invånarna fattas detta beslut om ett standardiserat basutbud av tjänster i 1177 Vårdguidens e-tjänster som ska gälla samtliga vård- och tandvårdsmottagningar inom, eller med avtal med, Västra Götalandsregionen. Beslut om basutbud i 1177 Vårdguidens e-tjänster togs i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 28 jan 2016.

1177 Vårdguidens e-tjänster ger invånarna möjlighet att på ett enkelt sätt kontakta vården via nätet, och är införda i samtliga landsting i Sverige. I Västra Götalandsregionen är tjänsterna till stor del införda, men användandet och utbudet varierar mycket från verksamhet till verksamhet. Avsaknaden av ett regionalt beslut om införande av 1177 Vårdguidens e-tjänster har lett till att införandet skett på frivillig basis och verksamheterna, har själva valt vilka tjänster som skall erbjudas.

Alla vård- och tandvårdsmottagningar inom Västra Götalandsregionen ska under 2016 införa 1177 Vårdguidens e-tjänster samt erbjuda basutbud av tjänster. För privata vårdgivare med avtal inarbetas kravet i respektive avtal samt krav- och Kvalitetsböckerna inför 2017.

Beslutet i sin helhet

Basutbud för varje mottagning eller liknande verksamhet

Följande e-tjänster ska erbjudas på mottagningen (om de finns inom verksamheten)

 • Beställa tid*
 • Av/omboka tid
 • Förnya recept
 • Kontakta mig
 • Skicka meddelande
 • Egenremiss
 • Fråga om min remiss
 • Begära intyg

*Invånaren skickar in ett önskemål om tid med en beskrivning av orsak till besöket.

Rekommenderade tjänster, utöver de obligatoriska:

 • Rådgivning
 • Förnya hjälpmedel
 • Hjälp oss att bli bättre
 • Vill du ha råd och stöd att ändra levnadsvanor (mat, tobak, motion och
 • alkohol)
 • Kontaktformulär med specialistfunktioner, exempelvis Kontakta
 • diabetessköterska
 • Frågor om olika undersökningar
 • Fristående tidbok – ger invånare möjlighet att boka samt av- omboka tid själv OBS! Ingen koppling till tidbok i journal-och/eller vårdadministrativt system
 • Webbtidbokning – koppling mellan tidbok i journal-och/eller vårdadministrativt
 • system och 1177 Vårdguidens e-tjänster. Invånaren bokar, av- och ombokar sin
 • tid själv.

Svarstider

Svar ska ges till invånaren inom 2 vardagar från att ärendet inkom.