Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor och svar kring basutbudet i 1177 Vårdguidens e-tjänster

Vanliga frågor och svar kring införandet av basutbud i 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Allmänna frågor kring basutbudet:

Grundregel för att avgöra om e-tjänst ska aktiveras för mottagningen:

Om en mottagning inte har t.ex. förskrivning av recept så ska man inte aktivera "Förnya recept".

Varför och vilka har tagit detta beslut?
Bakgrunden var att utbudet av e-tjänster varierad stort i Västra Götalandsregionen samt att vissa mottagningar saknade e-tjänsterna helt. Representanter från de flesta förvaltningar deltog i workshops där basutbudet och handläggningstid togs fram. Beslut togs först i koncernledning IS/IT 2015, och därefter i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i januari 2016.

Beslut om basutbud i 1177 Vårdguidens e-tjänster HS 20-2016.

Vad menas med "om det finns inom verksamheten"?
Erbjuder man idag möjlighet att göra motsvarande via telefon eller annan kommunikationskanal så finns det inom verksamheten.

Krävs fysiskt besök, eller går det att använda e-tjänster istället?
Vad underlättar för era patienter? Blir det bättre tillgänglighet?

Hur ska svarstiden hanteras? Är det delsvar eller slutsvar?
Minst ett delsvar ska ges inom två vardagar. Slutsvar ska ges så snart som möjligt. Tänk på att ju längre svarstider ni har desto mer troligt är det att patienten kontaktar er via andra vägar och då har ni två ärenden. Tänk också på att man kan skicka motfrågor för att till exempel be om kompletteringar eller ställa frågor. Det finns ingen begränsning i hur många motfrågor man kan skicka.

Måste intyget vara utfärdat inom två arbetsdagar?
Se svar ovan.

Ska varje enhet skriva sina egna villkorstexter?
Villkorstexter finns framtagna regionalt. Dessa får justeras till viss del så att de passar er verksamhet. Sista punkten som gäller ombud måste vara med på alla ärendetyper samt så måste det stå att de kommer att få svar inom två vardagar.

Vår enhet har ingen administratör, hur gör vi då?
Varje verksamhetschef utser en eller flera personer på er mottagning och mejlar namn samt VGR-id till 1177etjanster@vgregion.se. Observera att detta endast gäller upplägg av nya administratörer.

Vår mottagning är inte ansluten till e-tjänsterna, hur gör vi?
För att ansluta er enhet följ instruktionerna som ni hittar på vår startsida.

Var hittar jag stöd/hjälp/support/utbildning?
På sidan www.vgregion.se/1177etjanster hittar ni manualer och utbildningsfilmer som ni kan ha så stöd i er utbildning. Övrigt stöd och support får ni av de regionalt ansvariga på 1177etjanster@vgregion.se. Vi erbjuder även utbildningar som ni hittar i regionkalendern.

Hur ska inkomna ärenden dokumenteras?
Ni ska dokumentera, efter era rutiner, på samma sätt som ärenden inkommer via telefon eller andra kontaktvägar.

Får vi lägga till ytterligare frågor i ärendetyperna?
Ja. På de flesta standardärendetyperna går det inte men där det är möjligt, t ex på "Förnya recept" eller egna ärendetyper så får ni göra det.

Måste vi erbjuda tid till läkare?
Utgå från patientens önskemål och era rutiner. Tjänsten är utformad så att man skickar in önskemål om tid. Ex: erbjuder ni läkartider när patienten ringer er så ska man på samma sätt kunna efterfråga en läkartid via e-tjänsterna.

Får man bygga egen ärendetyp, med ytterligare frågor?
I mallen "Förnya recept" ingår två kontrollfrågor i mallen (fråga om medicinering fungerar samt fråga om biverkningar) men du har möjlighet att lägga till två egna frågor. Önskar du fler kontrollfrågor än så kan du bygga en egen ärendetyp som har samma namn.

Kan vi starta kontakten till invånaren?
Ja om du har behörigheten vårdgivare kan du skicka ärende till patient via "skicka nytt ärende". Här kan patienten bara svara tillbaka en gång.

Frågor om hur respektive ärendetyp/e-tjänst ska användas

Beställ tid
Räknas 1177 webbtidbok som motsvarande utbud?
Om samtliga besökstyper finns i 1177 webbtidbok (koppling finns mellan verksamhetens tidboksystem och 1177 e-tjänster där invånarna kan boka sin tid direkt i tidboken) kan den ersätta "Beställ tid" annars behövs ärendetypen "Beställ tid" som ett komplement.

Av/omboka tid
Måste både av och omboka tid erbjudas?
Ja. Kan man av och omboka sin tid via telefon så ska ni även ärendetyper via e-tjänsterna.

Förnya recept
Får man förnya recept för särskilda läkemedel via e-tjänsten? I villkorstexten står det att det inte gäller för särskilda läkemedel. Förskrivning av recept via e-tjänsten sker efter de regler och rutiner som finns för förskrivningar. Villkorstexten som finns går att justera och ändra efter de rutiner och regler förskrivaren/verksamheten har.

Kontakta mig
Vad är skillnaden på kontakta mig och skicka meddelande?
"Skicka meddelande" ger patienten möjlighet att inkomma med ett kort meddelande, t ex inför ett besök, där ni inte svarar mer än att ni mottagit meddelandet. "Kontakta mig" betyder att patienten vill att ni kontaktar dem på något sätt.

Begär intyg
Vilka intyg ska erbjudas?
De intyg som är aktuella i er verksamhet. Ifall intyget alltid kräver ett besök först rekommenderar vi att man inte erbjuder det via e-tjänsterna alternativt skriva förtydliganden kring vilka intyg som förnyas med eller utan besök i villkorstexter.

Skicka meddelande
Skillnad på skicka meddelande och kontakta mig?
"Skicka meddelande" ger patienten en möjlighet att inkomma med ett kort meddelande, t ex inför ett besök, där ni inte svarar mer än att ni mottagit meddelandet. "Kontakta mig" betyder att patienten vill att ni kontaktar dem på något sätt.

Fråga om min remiss
Avser ärendet mottagaren av remissen eller avsändaren?
Det kan gälla båda. Ärendetypen är idag utformad för att passa både mottagande och avsändande enhet. (Här kan du ställa frågor om din remiss)

Egenremiss
Vi har inget remisstvång, ska vi erbjuda e-tjänsten ändå?
Tjänsten erbjuder bättre underlag inför nybesök.

Vi har en egen mall för egenremiss - får vi ändra på frågorna?
Ja man måste inte använda den föreslagna mallen. Det viktiga är att det alltid benämns egenremiss. Mallen är väldigt generell och passar bara vissa verksamheter. Ni bygger med fördel upp en egen mall enligt er nuvarande egenremiss.

Regler kring remiss
(källa: http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Regler-och-rattigheter/Remiss/).
"Inom Västra Götalandsregionen finns inget krav på remiss för att besöka vare sig primärvården eller länssjukvården. En del mottagningar vill att du som patient skriver en så kallad egenremiss, som lämnas eller skickas till mottagningen. I egenremissen berättar du om varför du söker vård. Beskriv dina besvär så utförligt som möjligt så att mottagningen kan göra en korrekt bedömning av ditt vårdbehov. Mottagningen tar emot och behandlar din egenremiss utifrån en medicinsk bedömning. Det är den medicinska bedömningen som avgör om och när du ska få vård. En del mottagningar har förtryckta blanketter för egenremiss. Om du som boende i Västra Götaland vill söka vård i ett annat landsting/region som har krav på remiss till den öppna specialistvården, gäller vårdlandstingets remissregler."

Senast uppdaterad: 2019-11-06 13:12