Marknadsföring

Till er hjälp för att informera och marknadsföra om att man använder 1177 Vårdguidens e-tjänster finns broschyrer, visitkort, affischer och väntrumsfilmer.

Tryckt material

Visst tryckt material kan ni beställa kostnadsfritt från Adress- och distributionscentrum (sök på 1177).

Material att ladda ner och skriva ut

Broschyr till patient
Broschyr som kortfattat beskriver e-tjänsterna och inloggning.
Enkel broschyr

Inloggningsguide till patient 
Broschyren visar de olika sätt man kan logga in på.
Inloggningsguide 1177 Vårdguidens e-tjänster, A4
Inloggningsguide 1177 Vårdguidens e-tjänster, broschyr

Väntrumsfilmer

Så här loggar du in på 1177.se
Förnya recept (inget ljud,130 sek)
Journal via nätet (inget ljud, 39 sek)