Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nya gränssnittet - kända fel och information

Den 10 juni fick 1177 Vårdguidens e-tjänster nytt gränssnitt för vårdpersonal. Här nedan presenteras kända fel och saker att tänka på. Sidan uppdateras så fort nya saker tillkommer.

Rättade avvikelser på Ineras sida

Ett antal avvikelser har rättats, bland annat utskrifter av ärenden. Se tabellen Större kända avvikelser efter go live

Tabellerna på den här sidan kommer att uppdateras och användas ett par veckor till, under tiden som förhoppningsvis ytterligare några patchreleaser görs, trots förändringsstoppet.

Nedan finns beskrivningar på saker som är bra att tänka på samt några fel som vi i VGR har gjort felanmälan på. De flesta är rättade.

Personliga inställningar

Det är viktigt att alla kontrollerar sina personliga inställningar så att man får aviseringar korrekt. Om någon uppgift inte stämmer under personliga inställningar, prova att trycka på knappen Uppdatera information från HSA. Om det fortfarande är fel, kontakta er KiV-ansvarige så då får ändra uppgifterna i KiV.

Kontrollera vad som står på din e-postadress i systemet! Fins ingen? Klicka då på uppdatera mot HSA. Om du själv har skrivit in den e-postadress så kommer ingen hämtning att göras från HSA. Ta bort den adress du skrivit in och tryck sedan på uppdatera.

Det är viktigt att det finns e-postadresser inlagda, dels för att systemet ska kunna skicka aviseringar om ärenden och dels för att vi använder dessa när vi gör utskick med information. 

Öppna ärenden i gamla systemet

Arbetet med att migrera ärenden har återupptagits efter go live även om angreppssättet skiljer sig mycket åt jämfört med tidigare. Ärenden måste vara avslutade innan de kan hämtas från det gamla systemet. Någon hämtning kommer inte att göras innan tre månader har passerat sedan go live. Naturligtvis är det att föredra att mottagningarna själva avslutar alla sina ärenden i det gamla systemet men om det inte är gjort skulle alla oavslutade ärenden kunna avslutas maskinellt när det är dags för hämtningen. 

Dubbla aviseringar 

Dubbla aviseringar: dvs två aviseringar om samma ärende. Detta beror på att man har lagt in att man vill ha avisering när nytt ärende inkommit till mottagningen under personliga inställningar (ny funktion) OCH under mottagningens aviseringar. Detta är alltså inget fel utan så det blir om man väljer avisering på båda ställen.

Dubbla behörigheter- flera HSA-id

Det kan förekomma att personal har flera HSA-id och då kan personen visas i behörighetslistan flera gånger. I nuvarande system finns inte informationen om vilket HSA-id som ska ha behörighet till vilken mottagning, eftersom behörigheterna är kopplade till personnummer. Konsekvensen blir att vårdperonal i det nya personalverktyget får behörigheter på en mottagning men alla sina HSA-id:en. Vårdpersonal som har flera HSA-id:en kommer således att finnas i behörighetslistan flera gånger men med olika HSA-id:en.

Lokala administratören får kontrollera vilket HSA-id personen använder till den mottagningen, och plocka bort den andra behörigheten. Mer information om detta hittar ni här.

Om det står en röd figur framför namnet behöver behörigheten kontrolleras i KiV/HSA-katalogen.

Radioknappar

När radioknappar används ska ett alternativ alltid vara förvalt och rekommendationen är att det mest neutrala svarsalterantivet ska vara det förvalda svarsalternativet för invånare. När ärendetyperna överfördes från det gamla personalverktyget till det nya personalverktyget sattes därför första svarsalternativet som förvalt för invånaren. Här finns mer information om radioknappar.

Villkorstexter webbtidbok

Ett fel där man inte kunde lägga in villkorstexter pga radbrytningsproblem har rättats. 

Tomma ärenden

I VGR har vi fått in ett fel där invånare har fått ett tomt svar från vården. Detta trots att vården ser att de skrivit ett svar. Detta är felanmält men upplever ni att det kvarstår kan ni felanmäla till nationella supporten.

Aviseringar om ärenden- fel i länk

Man kan få ett felmeddelande när man klickar på länken som kommer med i mejlet om att ärende inkommit. Logga istället in via https://personal.1177.se och gå till mottagningens ärenden. Ärendet är felanmält från VGR.

Fel i ärendetyper - Korrigering av ärendetyper

Begär intyg

På ärendetypen Begär intyg har en ruta för frikort felaktigt lagts till. Detta kommer att rättas automatiskt efter sommaren men är även möjliga för en lokal administratör att korrigera. Ni väljer själva om ni korrigerar nu eller avvaktar rättning.

Korrigera felet i ärendetypen Begär intyg på följande sätt:

1.    logga in som lokal administratör

2.    klicka på mottagningen och kortet Ärendetyper

3.    klicka på Begär intyg

4.    välj fliken Frågeformulär

5.    scrolla ner till följdfrågan av typen Informationstext med texten "Om du har ett

frikort för sjukvård, fyll i nedan" (se bilden nedan)

6.    ta bort komponenten genom att klicka på Ta bort (se bilden nedan)

7.   spara ändringarna genom att gå till fliken Spara och klicka på Spara

Förnya recept och Förnya hjälpmedel

Informationssymbolen i läkemedelskomponenten och en textsträng i hjälpmedelskomponenterna saknas för invånare. Dessa komponenter finns i första hand i ärendetyperna Förnya recept och Förnya hjälpmedel.

 Båda dessa fel kan korrigeras genom att

a)      ta bort den migrerade, felaktiga komponenten

b)      lägga till aktuell komponenttyp igen

c)      spara.

Omvänt ärendeflöde

Det är ett för litet antal tecken i komponenten textstycke i omvänt ärendeflöde. Det ska vara 1 000 tecken, men invånaren kan endast skriva 50 tecken. Rättas efter sommaren.

Statistik

Statistik för april och maj kommer att kunna hämtas här http://statistik.inera.se/Inv%C3%A5nartj%C3%A4nster/:

  • antal konton, invånare och vårdpersonal
  • anslutna mottagningar
  • antal ärenden per ärendetyper.

Statistiken går att filtrera på region.

Förvaltningen återkommer gällande statistik för juni.

Den information som e-tjänsterna nu har fått av statistikprojektet på Inera ser ut så här:

Statistik för 1177 Vårdguidens e-tjänster på inera.se är under utveckling och vår förhoppning är att kunna produktionssätta den nya statistiklösningen under augusti/september. 

 

Senast uppdaterad: 2019-08-14 12:43