Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd och behandling på nätet

Västra Götalandsregionen började under 2017 införa e-tjänsten Stöd och behandling som en del av utbudet inom hälso- och sjukvård. Tjänsten förvaltas och vidareutvecklas av Inera AB som ägs av landsting, kommuner och SKR.

Stöd och behandling – användningsområden

Stöd och behandling (SoB) är en av 1177 Vårdguidens e-tjänster och syftar till att öka invånarnas tillgång till stöd och behandling på nätet med säker inloggning. Med SoB kan vårdgivaren interagera, kommunicera och dela information med invånare i stöd- och behandlingsprocesser. Tjänsten är avsedd att användas av vård- och omsorgstagare och vårdgivare i hälso- och sjukvård, samt i kommunal vård och omsorg.

Information från Inera

Introduktion

För chefer och ledning

 Statistik

Graferna ovan visar det totala antalet startade stöd- respektive behandlingsprogram per månad i Västra Götalandsregionen.

Mer statistik kan hämtas från ett interaktivt statistikverktyg som publiceras av Inera. I verktyget kan man filtrera på bland annat län och program vilket gör det möjligt att på ett överskådligt sätt se aktuell användning av olika program i Västra Götalandsregionen och i andra delar av landet.

Kom igång med Stöd och behandling

Förutsättningar

  • Enheten är ansluten till 1177 Vårdguidens e-tjänster.
  • Enheten erbjuder basutbudet i 1177 Vårdguidens e-tjänster.
  • Enheten har en eller två administratörer för e-tjänsterna som har gått en administratörsutbildning
  • Behandlare har eTjänstekort. Information till privata vårdgivare om hur man beställer SITHS/e-tjänstelegitimation finns här.
  • Personalen har (medarbetar)uppdrag. Läkare och sjuksköterskor har ofta redan "Vård och behandling (VoB) Läkemedel". Övriga ges uppdragen "Sammanhållen journalföring (SJF) Vård och behandling (VoB)". För personal anställd i landsting beställs medarbetaruppdrag via webbapplikationen för behörighetsbeställning, http://beh.vgregion.se/ eller via Jag vill beställa (välj "Beställ behörighet") på Insidan. Medarbetaruppdrag beställs av verksamhetschef eller av personer (t ex sekreterare) som fått denna uppgift på delegation av verksamhetschef. Hämta en detaljerad lathund här. Mer generella instruktioner och lathundar från Insidan finns här.

Införandet av SoB inbegriper ofta Skypemöten. På intranätet kan du läsa mer om hur du kommer igång med Skype för företag. Även andra digitala verktyg kan användas, som till exempel OneDrive för att dela dokument. Se även regionens tips för effektiva möten.

Viktigt om tjänsten

Avsedd användning

Information om tjänstens avsedda användning finns i Bruksanvisning Stöd och behandling & Designverktyget. Här beskrivs att Stöd och behandling syftar till att öka invånarnas tillgång till stöd och behandling via nätet med säker inloggning, samt att:

  • Produkten Stöd och behandling är avsedd att användas av vård- och omsorgstagare och vårdgivare i hälso- och sjukvård och kommunal vård och omsorg.
  • Produkten är en tjänst avsedd för vårdgivaren att interagera, kommunicera och dela information med invånare i stöd- och behandlingsprocesser.
  • Produkten är inte avsedd för permanent lagring av personuppgifter; det är ett stödsystem som kompletterar vårdgivarens primära verksamhetssystem för journalföring.

Vid införande av tjänsten

I dokumentet Stöd och behandling - Beskrivning och tjänstevillkor beskrivs kundens (i vårt fall Västra Götalandsregionens) åtaganden gentemot Inera. Detta inkluderar:

  • "att vid varje tillfälle då nytt innehåll tillförs Tjänsten genomföra en riskanalys och upprätta rutiner för användning av Tjänsten. Vid behov ska en åtgärdsplan upprättas för användningen."
  • "att säkerställa att användarna har den kompetens som krävs i enlighet med Bruksanvisning för Stöd och behandling & Designverktyget som återfinns på Inera.se."

Som ett stöd vid införandet har Inera skapat Införandeguiden. Verksamheter kan använda denna för att göra införandet så smidigt som möjligt. Se särskilt avsnitten:

Övrigt

 

Kontakt

I nuläget arbetar fem personer med regionalt införandestöd för Stöd och behandling: Elisabet Gervind och Emma Ejbyfeldt (företrädesvis KBT på nätet) samt Tommy Skjulsvik, Anna Trüschel och Björn Grauers (företrädesvis stöd på nätet).  Du kan alltid nå oss via sob@vgregion.se 

Senast uppdaterad: 2020-02-12 16:29