Behandling

1177 Vårdguidens e-tjänst Stöd och behandling kan användas för att administrera internetbaserade behandlingar, till exempel iKBT.

Behandling via nätet

I nuläget har regionen avtal med två leverantörer: Livanda och Psykologpartners. För vuxna finns följande program att tillgå från Livanda:

  • Internethjälpen vid nedstämdhet och depression
  • Internethjälpen vid ångest
  • Internethjälpen vid oro
  • Internethjälpen – skapa bättre sömn
  • Internethjälpen – stress och utmattning
För unga (13-19 år) pågår nu ett pilotprojekt med ett program från Psykologpartners:
  • Ångesthjälpen Ung
ePsykiatrienheten har skapat en behandling för sömnproblem som är framtagen främst för att användas inom psykiatrin vid Sahlgrenska universitetssjukhus:
  • ePsykiatrienhetens Insomnibehandling
Mer information om iKBT finns längst ned på sidan. Notera att SoB även kan användas för administrera andra typer av behandlingar än psykologiska. I nuläget finns dock inga sådana i regionen. Nedan visas ett exempel på hur arbetsflödet kan se ut när iKBT införs på en mottagning.

 

Riktlinje - internetförmedlad psykologisk behandling

Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutade 2018-01-22 om en riktlinje för internetförmedlad psykologisk behandling.

Patientavgift

Patientavgift ska tas ut för överenskomna och bokade distanskontakter som motsvarar ett mottagningsbesök. Patient och sjukvårdspersonal ska samtidigt vara närvarande. Eftersom så inte är fallet vid iKBT ska patientavgift inte tas ut vid denna behandlingsform.

Se patientavgiftshandboken.

Erfarenheter

Examensarbete från Linnéuniversitet: Implementering av IKBT: En intervjustudie om internetbehandlares erfarenheter av implementering.

 

Senast uppdaterad: 2018-12-13 15:23