Stöd

Med stöd avses här digitala verktyg som syftar till att främja invånares hälsa, stödja vårdprocesser eller används för att följa upp vårdens interventioner. Några exempel på användningsområden: behandlingsuppföljning, patientutbildning, stöd till närstående och registreringar av olika typer av aktiviteter.

Stöd via nätet

Se en kort presentation (15 min) där Tommy Skjulsvik (objektspecialist) berättar om hur man kan komma igång med egna stöd i SoB. Inslaget är från en minikurs i digitalisering som gavs vid Södra Älvsborgs Sjukhus 180611.

Befintliga stödprogram

Här listas de stödprogram som har börjat användas i regionen. Listan fylls på allteftersom nya stödprogram tillkommer.

 • Hur mår du? Närhälsans ungdomsmottagningar i Södra Älvsborg och Skaraborg. Behandlingsuppföljning. Kontinuerliga veckovisa patientskattningar med CORE-10 vid samtalsbehandling.
 • LEVA-metoden. Närhälsans dietistenheter. Viktminskningsstöd för överviktiga kvinnor efter förlossning.
 • BES CORE-skattningar. Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus. Stöd för behandlingsuppföljning för ett 10-veckors färdighetsträningsprogram baserat på DBT.
 • Uppföljning Familjeband. Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus. Uppföljning av ett 10-veckorsprogram riktat till närstående/anhöriga till patienter med personlighetsstörningsdiagnos. 
 • OCD-mottagningen Lerum - Gruppbehandling.  Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus. Stöd i form av information och formulär riktat till patienter med tvångssyndrom. Patienterna genomför behandlingen på plats men kan fylla i formulär med mera över nätet.
 • OCD-mottagningen Lerum - Bedömning. Vuxenpsykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs Sjukhus. Bedömningsformulär inför nybesök riktade till patienter med tvångsproblematik.
 • Sömnskola - Substitutionsmottagning Dagvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Psykoedukation kring sömn för personer med beroendeproblematik. Uppföljning över tid med skattning av ISI.
 • e-Hörsel. Hörselverksamheten. Stöd för personer med hörselnedsättning.
 • Min Vårdplan bröstcancer kirurgmottagningen Sahlgrenska. RCC Väst. Digital vårdplan för patienter med bröstcancer.
 • Hemuppgiftsstöd - Mini-Maria. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ett stöd för att göra hemuppgifter vid KBT.
 • Kris- och traumamottagning – Kontinuerlig behandlingsuppföljning. Behandlingsuppföljning med WHODAS 2.0, WHOQOL-BREF 2 och PCL-5.

Bli designer i Stöd och behandling och bygg egna stöd

Verksamheter kan låta personal bli designers i SoB och kan därefter relativt självständigt utveckla egna stöd. Designers får hjälp av en av regionens objektspecialister (i nuläget finns en person på halvtid avsatt specifikt för utvecklingen av stöd i regionen) och kan delta i ett regionalt designnätverk och ett nationellt dito. 

Resurser för designers:

Andra resurser

Landstinget i Kalmar län har gjort en film som visar hur man kan arbeta med att skapa ett Stöd i SoB. 

Innovationsplattformen stöttar hälso- och sjukvårdens medarbetare och verksamheter att utveckla innovativa idéer. De kan även finansiera utvecklingsprojekt där Stöd och behandling används via Innovationsfonden.

Senast uppdaterad: 2018-12-13 16:10