Stöd

Med stöd avses här digitala verktyg som syftar till att främja invånares hälsa, stödja vårdprocesser eller används för att följa upp vårdens interventioner. Några exempel på användningsområden: behandlingsuppföljning, patientutbildning, stöd till närstående och registreringar av olika typer av aktiviteter.

Stöd via nätet

Vårdgivare kan använda Stöd och behandling för att skapa stödprogram. I ett stödprogram kan vårdgivare dela information i form av text, foton, filmer, ljudfiler och formulär och interagera med invånaren i form av meddelanden.

Invånaren kan ges möjlighet att ta del av resultat på formulär i form av grafer och tabeller och följa sin utveckling över tid. Invånaren kan även få påminnelser när det är dags att fylla i formulär.

Personal har möjlighet att: 

 • ta del av eventuella resultat på formulär i form av grafer och tabeller.
 • schemalägga periodiserade utskick av formulär.
 • själv skapa och få flaggor och påminnelser om olika händelser, som till exempel ett visst resultat på ett formulär eller om invånaren är inaktiv.

Öppna/ladda ned en översiktsbild som beskriver de grundläggande funktionerna.

Se en kort presentation (15 min) där Tommy Skjulsvik berättar om hur man kan komma igång med egna stöd i SoB. Inslaget är från en minikurs i digitalisering som gavs vid Södra Älvsborgs Sjukhus 180611.

Befintliga stödprogram i VGR

 • Hur mår du? Närhälsans ungdomsmottagningar i Södra Älvsborg och Skaraborg. Behandlingsuppföljning. Kontinuerliga veckovisa patientskattningar med CORE-10 vid samtalsbehandling.
 • LEVA-metoden. Närhälsans dietistenheter. Viktminskningsstöd för överviktiga kvinnor efter förlossning.
 • BES CORE-skattningar. Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Stöd för behandlingsuppföljning för ett 10-veckors färdighetsträningsprogram baserat på DBT.
 • Uppföljning Familjeband. Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Uppföljning av ett 10-veckorsprogram riktat till närstående/anhöriga till patienter med personlighetsstörningsdiagnos. 
 • OCD-mottagningen Lerum - Bedömning. Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Bedömningsformulär inför nybesök riktade till patienter med tvångsproblematik.
 • OCD-mottagningen Lerum - Gruppbehandling.  Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Stöd i form av information och formulär riktat till patienter med tvångssyndrom. Patienterna genomför behandlingen på plats men kan fylla i formulär med mera över nätet.
 • OCD-mottagningen Lerum - Individuell behandling OCD.  Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Stöd i form av information och formulär riktat till patienter med tvångssyndrom. Patienterna genomför behandlingen på plats men kan fylla i formulär med mera över nätet.
 • Sömnskola - Substitutionsmottagning Dagvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Psykoedukation kring sömn för personer med beroendeproblematik. Uppföljning över tid med skattning av ISI.
 • e-Hörsel. Habilitering & Hälsa, Hörselverksamheten. Stöd för personer med hörselnedsättning.
 • Min Vårdplan bröstcancer kirurgmottagningen Sahlgrenska. RCC Väst för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Digital vårdplan för patienter med bröstcancer.
 • Min Vårdplan bröstcancer Skaraborgs sjukhus. RCC Väst för Skaraborgs sjukhus. Digital vårdplan för patienter med bröstcancer.
 • Hemuppgiftsstöd - Mini-Maria. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ett stöd för att göra hemuppgifter vid KBT.
 • Kris- och traumamottagning – Kontinuerlig behandlingsuppföljning. Närhälsan, Kris- och traumamottagning. Behandlingsuppföljning med WHODAS 2.0, WHOQOL-BREF 2 och PCL-5.
 • Registrera allt mellan lust och ångest. Göteborgs stad. Stöd för bedömning och behandlingsuppföljning vid Göteborgs ungdomsmottagningar.
 • Röstövningar – Skaraborgs sjukhus. Logopedmottagning Sankt Sigfridsgatan 7 Skövde. Stöd för personer med röstbesvär som går i behandling hos logoped.
 • Epilepsimottagning SU – För dig som är gravid. Neurologimottagning Sahlgrenska. Stöd för gravida kvinnor som behandlas med epilepsimedicin.

Bli designer i Stöd och behandling och bygg egna stöd

Verksamheter kan låta personal bli designers i SoB och kan därefter relativt självständigt utveckla egna stöd. Designers får stöd från regionen och blir inbjuden till ett regionalt och ett nationellt designernätverk. 

Resurser för designers:

Andra resurser

Landstinget i Kalmar län har gjort en film som visar hur man kan arbeta med att skapa ett Stöd i SoB. 

Innovationsplattformen stöttar hälso- och sjukvårdens medarbetare och verksamheter att utveckla innovativa idéer. De kan även finansiera utvecklingsprojekt där Stöd och behandling används via Innovationsfonden.

Senast uppdaterad: 2019-02-19 22:05