Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Befintliga stödprogram i VGR

Röd dekor

 

 • e-Hörsel. Habilitering & Hälsa, Hörselverksamheten. Stöd för personer med hörselnedsättning.
 • Neo Föräldrastöd. Avdelning 34, Trollhättan. Stöd för föräldrar till för tidigt födda barn. Programmet har tagits fram i samarbete med Högskolan Väst (William Jobe, Annie Hedlund, Erik Larsson, Martin Göransson, Martin Matsson, Olle Stark, Prinsella Essason, Anton Larsson och Albin Bäckström )
 • Hur mår du? Närhälsans ungdomsmottagningar i Södra Älvsborg och Skaraborg. Behandlingsuppföljning. Kontinuerliga veckovisa patientskattningar med CORE-10 vid samtalsbehandling.
 • LEVA-metoden. Närhälsans dietistenheter. Viktminskningsstöd för överviktiga kvinnor efter förlossning.
 • Kris- och traumamottagning – Kontinuerlig behandlingsuppföljning. Närhälsan, Kris- och traumamottagning. Behandlingsuppföljning med WHODAS 2.0, WHOQOL-BREF 2 och PCL-5.
 • Måendekollen. Vanliga frågeformulär som kan användas vid bedömning och/eller behandling av psykisk ohälsa. Kontaktperson Emma Ejbyfeldt emma.ejbyfeldt@vgregion.se
 • Måendekollen Ung, se Kvalitetsregister nedan.
 • Dagsjukvård psykiatri Centrum – CORE-skattningar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Behandlingsuppföljning.
 • Epilepsimottagning SU – För dig som är gravid. Neurologimottagning Sahlgrenska. Stöd för gravida kvinnor som behandlas med epilepsimedicin.
 • Epilepsimottagning SU – Information om epilepsibehandling till kvinnor i fertil ålder. Neurologimottagning Sahlgrenska. 
 • Hemuppgiftsstöd - Mini-Maria. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ett stöd för att göra hemuppgifter vid KBT.
 • Hälsokontroll SU/Psykiatri Affektiva. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Stödprogram för årlig hälsokontroll.
 • Min Vårdplan bröstcancer kirurgmottagningen Sahlgrenska. RCC Väst för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Digital vårdplan för patienter med bröstcancer.
 • Mina skattningar - Mottagning för spelberoende och skärmhälsa. Mottagning för spelberoende och skärmhälsa, Sahlgrenska universitetssjukhuset. Frågeformulär i samband med bedömningssamtal, behandling, avslut och uppföljning.
 • Nybesöksutredning PMC. Psykiatrimottagning Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Stöd för nybesöksutredning i psykiatrisk öppenvård.
 • Min Vårdplan bröstcancer Skaraborgs sjukhus. RCC Väst för Skaraborgs sjukhus. Digital vårdplan för patienter med bröstcancer.
 • Röstövningar – Skaraborgs sjukhus. Logopedmottagning Sankt Sigfridsgatan 7 Skövde. Stöd för personer med röstbesvär som går i behandling hos logoped.
 • BES CORE-skattningar. Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Stöd för behandlingsuppföljning för ett 10-veckors färdighetsträningsprogram baserat på DBT.
 • OCD-mottagningen Lerum - Bedömning. Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Bedömningsformulär inför nybesök riktade till patienter med tvångsproblematik.
 • OCD-mottagningen Lerum - Gruppbehandling.  Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Stöd i form av information och formulär riktat till patienter med tvångssyndrom. Patienterna genomför behandlingen på plats men kan fylla i formulär med mera över nätet.
 • OCD-mottagningen Lerum - Individuell behandling OCD.  Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Stöd i form av information och formulär riktat till patienter med tvångssyndrom. Patienterna genomför behandlingen på plats men kan fylla i formulär med mera över nätet.
 • Uppföljning Familjeband. Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Uppföljning av ett 10-veckorsprogram riktat till närstående/anhöriga till patienter med personlighetsstörningsdiagnos. 
 • Måendekollen Ung. SibeR (Svenska internetbehandlingsregistret). 

  Måendekollen Ung har skapats för att underlätta insamling av uppgifter om ungas mående i samband med bedömning, behandling och uppföljning.

  Programmet är i första hand skapat för användas inför ett första besök och därefter vid efterföljande behandling på nätet. Det går också att använda vid sedvanlig behandling.

 • Registrera allt mellan lust och ångest. Göteborgs stad. Stöd för bedömning och behandlingsuppföljning vid Göteborgs ungdomsmottagningar. 
Senast uppdaterad: 2019-11-08 12:48