Befintliga stödprogram i VGR

Röd dekor
 • Hur mår du? Närhälsans ungdomsmottagningar i Södra Älvsborg och Skaraborg. Behandlingsuppföljning. Kontinuerliga veckovisa patientskattningar med CORE-10 vid samtalsbehandling.
 • LEVA-metoden. Närhälsans dietistenheter. Viktminskningsstöd för överviktiga kvinnor efter förlossning.
 • BES CORE-skattningar. Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Stöd för behandlingsuppföljning för ett 10-veckors färdighetsträningsprogram baserat på DBT.
 • Uppföljning Familjeband. Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Uppföljning av ett 10-veckorsprogram riktat till närstående/anhöriga till patienter med personlighetsstörningsdiagnos. 
 • OCD-mottagningen Lerum - Bedömning. Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Bedömningsformulär inför nybesök riktade till patienter med tvångsproblematik.
 • OCD-mottagningen Lerum - Gruppbehandling.  Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Stöd i form av information och formulär riktat till patienter med tvångssyndrom. Patienterna genomför behandlingen på plats men kan fylla i formulär med mera över nätet.
 • OCD-mottagningen Lerum - Individuell behandling OCD.  Södra Älvsborgs Sjukhus, Vuxenpsykiatriska kliniken. Stöd i form av information och formulär riktat till patienter med tvångssyndrom. Patienterna genomför behandlingen på plats men kan fylla i formulär med mera över nätet.
 • Sömnskola - Substitutionsmottagning Dagvård. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Psykoedukation kring sömn för personer med beroendeproblematik. Uppföljning över tid med skattning av ISI.
 • e-Hörsel. Habilitering & Hälsa, Hörselverksamheten. Stöd för personer med hörselnedsättning.
 • Min Vårdplan bröstcancer kirurgmottagningen Sahlgrenska. RCC Väst för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Digital vårdplan för patienter med bröstcancer.
 • Min Vårdplan bröstcancer Skaraborgs sjukhus. RCC Väst för Skaraborgs sjukhus. Digital vårdplan för patienter med bröstcancer.
 • Hemuppgiftsstöd - Mini-Maria. Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Ett stöd för att göra hemuppgifter vid KBT.
 • Kris- och traumamottagning – Kontinuerlig behandlingsuppföljning. Närhälsan, Kris- och traumamottagning. Behandlingsuppföljning med WHODAS 2.0, WHOQOL-BREF 2 och PCL-5.
 • Registrera allt mellan lust och ångest. Göteborgs stad. Stöd för bedömning och behandlingsuppföljning vid Göteborgs ungdomsmottagningar.
 • Röstövningar – Skaraborgs sjukhus. Logopedmottagning Sankt Sigfridsgatan 7 Skövde. Stöd för personer med röstbesvär som går i behandling hos logoped.
 • Epilepsimottagning SU – För dig som är gravid. Neurologimottagning Sahlgrenska. Stöd för gravida kvinnor som behandlas med epilepsimedicin.
 • Nybesöksutredning PMC. Psykiatrimottagning Centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Stöd för nybesöksutredning i psykiatrisk öppenvård.
Senast uppdaterad: 2019-03-10 17:19