Fler designresurser

Röd dekor

De grundläggande resurserna är de som Inera har skapat, se sidan Stöd

Bild

  • Ikoner med mera kan hämtas från Google material design.
  • VGR har en visuell profil. Delar av denna kan användas när man designar olika element (banderoller t.ex.).
  • Bilder: Medarbetare i VGR kan använda VGR Mediabank (fotoweb). Det finns också webbplatser med gratisbilder, som till exempel Pixabay.
  • Behöver man anonymisera delar av en bild (ansikten med mera) kan man använda Facepixelizer.

Språk

Övrigt

Senast uppdaterad: 2019-03-10 17:26