Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Support för Stöd och behandling

Röd dekor

Checklistor och lathundar

Bruksanvisning

Bruksanvisningen är ett dokument som alla som kommer att arbeta med ”Stöd och behandling” eller ”Designverktyget” behöver läsa. Det innehåller viktig information om tjänstens avsedda användning och funktioner.

CSV-omvandlare

Dataadmin kan använda länken nedan för att omvandla den exporterade xml-filen till en csv-fil.

Kontakt

Se först om du kan hitta svar på din fråga i de manualer, checklistor och lathundar som Inera har skapat.

Kvarstår frågan så mejla den regionala supporten:

Bifoga gärna ett skärmklipp som visar felet/felmeddelandet. Skärmklipp kan tas med programmet "Skärmklippverktyget" som finns i alla datorer som kör Windows, se lathund för detta.

Prenumerera på driftstatus och servicefönster

Du som använder Stöd och behandling bör prenumerera på:

Då får du information om eventuella avbrott i tjänsten. Servicefönster inträffar några gånger per år i samband med nya releaser av plattformen.

Den regionala supporten kan vända sig till den  nationella supporten vid Inera. Felanmälan till den nationella supporten görs endast undantagsvis på egen hand av den enskilde användaren (kontakta alltså den regionala supporten först). Den nationella supporten nås vid behov på e-tjanster@1177.se. I ämnet/ärendet anges "Stöd och behandling".  

Den nationella supporten kan även nås på telefon:

Nationell supporttelefon för vårdpersonal: 0771-25 10 10 tonval*1.
Nationell supporttelefon för invånare: 0770-72 00 00.

För regional support om 1177 Vårdguidens e-tjänster generellt, se e-tjänsternas sida Support och kontakt.

Frågor och svar från Inera om:

Senast uppdaterad: 2019-08-05 15:50