Anslut till 1177 Vårdguidens e-tjänster

Checklista för uppstart och införande av 1177 Vårdguidens e-tjänster.

1. Aktivera enhet.
Fyll i och skicka in blanketten för begäran om aktivering (digital blankett).

2. Kontrollera att samtlig personal finns i Katalog i Väst samt att alla har SITHS-kort (gäller främst privata vårdgivare) samt att man har koden som hör till kortet.

3. Anmäl 1 - 2 administratörer till utbildning som du hittar i regionkalendern.
Mer information om utbildningen samt manualer hittar du här.

Bra att veta är att det efter utbildningen är administratörens roll att göra alla inställningar för mottagningen, lägga till behörigheter samt utbilda övrig personal på utbildningen.

4. Förbered er före utbildningen genom att gå igenom det utbildningsmaterial som finns.

5. Planera så att ni, efter utbildningen, har tid att slutföra aktivering och uppstart av mottagningen samt att utbilda personal.