Träffa oss på Vitalis

Den 21-23 maj träffar ni oss i VGR:s monter på Vitalis som hålls på Svenska mässan i Göteborg.

Vi kommer att visa upp NYA 1177 Vårdguidens e-tjänster, formulärtjänsten, vad kan man läsa in sin journal mm. Passa på och träffas oss om du vill få tips på hur ni kan optimera användningen av e-tjänsterna på just er mottagning.

Ställ dina frågor och få dina svar. Eller delta i quizet!

Läs mer här VGR på Vitalis 2019

Anmälan till Vitalis mässan 2019
Samtliga anställda inom Västra Götalandsregionen är välkomna att delta på mässan kostnadsfritt. Du gör din anmälan via Vitalis hemsida och uppger erbjudandekoden som visas nedan. 

Erbjudandekod för VGR-anställd: y8xdab 

Senast uppdaterad: 2019-02-18 14:39