Aktiviteter

Pågående aktiviteter

Pågående aktiviteter gällande utveckling är bland annat:

  • Elektroniskt flöde - röntgenremiss och svar till och från SU
  • Fler informationsmängder som ska publiceras på NPÖ och Journal via nätet
  • Förstudie gällande integration AsynjaVisph och Sesam LMN
  • Projekt införande webbtidbokning för medborgaren via 1177 Vårdguidens e-tjänster
  • Nationell eRemiss
  • Självincheckning
  • Erbjudande gällande ehälsotjänst till privata vårdgivare
  • Version 19.0
  • FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö)
Senast uppdaterad: 2018-08-17 14:18