Beställning direkt till VGRIT

Beställning direkt till VGRIT

Det som räknas upp nedan behöver inte läggas som förändringsbehov utan kan beställas direkt till VGRIT.

Beställningar till VGRIT ska göras via VGRIT Serviceportal- Beställa - Övriga beställningar - Övriga beställningar. I beställningen ska du ange program "AsynjaVisph - Primärvårdssystem". Det gör att ärendet läggs direkt till rätt person, vilket gör att din beställning tas om hand snabbare. Ange i beskrivningen vad ärendet gäller.

Eventuella länkar och blanketter av nedan finner ni längre ner på sidan under rubrik Läs mer om....

 • Aktivera funktionen ”Vidarebefordra”. Ange vilken/vilka enheter som ni har behov av att vidarebefordra remisser till. Ange namn på enheterna, max 10 stycken. Läs ”Riktlinjer remisshantering”. Riktlinjer finns i nedan länk.

Lathund & Rutin/Beställning & svar

 • Besöksmallar i kassan - Välj från befintliga. Se dokument
 • Besöksorsaker - Se dokument
 • Obligatoriska fält  i bokningsunderlag. Se dokument
 • Fakturamottagare - uppge namn, adress och organisationsnummer
 • Journalmallar till användare vars yrkeskategori man tidigare inte haft på enheten
 • Journalmallar - Val från befintlig förteckning som finns under Lathund & Rutin - Journaldokumentation
 • Justering/rättning av fel i befintliga brev, kallelser, blanketter mm
 • SMS-påminnelse
 • Undersökning/förberedelser. Se dokument 
 • Webbtidbok
 • Flytt av felaktigt införd journaluppgift ska inte längre anmälas direkt till VGRIT utan via formuläret Övrigt under Förändringsbehov. Blanketten som ska fyllas i finns under rubriken Förändringsbehov - Läs mer om...
Senast uppdaterad: 2018-11-30 10:55