Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Beställning direkt till VGR IT

Beställning direkt till VGR IT

Det som räknas upp nedan behöver inte läggas som förändringsbehov utan kan beställas direkt till VGR IT.

Beställningar till VGRIT ska göras via VGRIT Serviceportal- Beställa - Beställa
och Hantera - Hjälp med beställningar - Övriga supporttjänster. 
I beställningen ska du ange program "AsynjaVisph - Primärvårdssystem". Det gör att ärendet läggs direkt till rätt person, vilket gör att din beställning tas om hand snabbare. Ange i beskrivningen vad ärendet gäller.

Eventuella länkar och blanketter av nedan finner ni längre ner på sidan under rubrik Läs mer om....

 • Aktivera funktionen ”Vidarebefordra”. Ange vilken/vilka enheter som ni har behov av att vidarebefordra remisser till. Ange namn på enheterna, max 10 stycken. Läs ”Riktlinjer remisshantering”. Riktlinjer finns i nedan länk.
 • Besöksmallar i kassan - Välj från befintliga. Se dokument
 • Besöksorsaker - Se dokument
 • Obligatoriska fält  i bokningsunderlag för väntelista. Se dokument
 • Fakturamottagare - uppge namn, adress och organisationsnummer
 • Journalmallar till användare vars yrkeskategori man tidigare inte haft på enheten.  - Val från befintlig förteckning som finns under Lathund & Rutin - Journaldokumentation
 • Justering/rättning av fel i befintliga brev, kallelser, blanketter mm
 • sms-påminnelse
 • Undersökning/förberedelser. Se dokument 
 • Webbtidbok
 • Koppla dator/skrivare till Analytix vid datorbyte
 • Flytt av felaktigt införd journaluppgift ska inte längre anmälas direkt till VGR IT utan via formuläret Övrigt under Förändringsbehov. Blanketten som ska fyllas i finns under rubriken Förändringsbehov - Läs mer om...

Läs mer om...

Besöksmallar i kassan
Besöksorsaker
Bokningsunderlag till väntelista - Obligatoriska fält
sms-påminnelser
Undersökning/förberedelser
Webbtidbokning (Närhälsan)

Beställning av teknisk utrustning - Marknadsplatsen

Ärenden till VGR IT 
Närhälsan, Habilitering & Hälsa, Hjälpmedelscentralen:  Ärendeanmälan via webben 
Privata vårdgivare: Ring 010 - 47 37 100, val 1

Senast uppdaterad: 2019-02-19 12:59