Om AsynjaVisph

AsynjaVisph är en vårdinformationstjänst som används för öppen- och slutenvård i stora delar av Närhälsan, Habiliteringen och Hjälpmedelscentralen i Västra Götalandsregionen. En tjänstekatalog för privata vårdgivare inom vårdval ska etableras och erbjudas från hösten 2018.

AsynjaVisph har ca 6 500 användare i regionen. Tjänsten innehåller funktioner för bland annat patientadministration, diagnostik, jounalföring samt ordination och förskrivning.

Vårdinformationstjänsten AsynjaVisph består av flera IT komponenter: TakeCare, Vårdstatistik, LabCenter, samt MedRave.

Förvaltning av AsynjaVisph hanteras av objektet Huvudprocess vård. Förvaltningsorganisationen består av representanter från Närhälsan, Habiliteringen och VGR IT.

Vi arbetar för att kvalitetsäkra AsynjaVisph bland annat genom att skapa gemensamma rutiner, samordna förändringsbehov från verksamheten och följa utvecklingen inom vårdinformationsområdet.

AsynjaVisph-förvaltningen är representerad i kundsamverkan med SLL (Stockholms Läns Landsting) Landstinget Dalarna och Region Gotland.


Senast uppdaterad: 2018-08-17 14:21