Avgiftshandboken - nya avgifter för Hälsovård

Från 2019-01-01 gäller nya avgifter för Hälsovård
Förändringar avseende avgifter för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA, taxor för intygsskrivning och omkostnadsbelopp från och med 1 januari 2019
För mer information se Avgiftshandboken
https://www.vgregion.se/patientavgifter

Senast uppdaterad: 2018-12-19 12:11