Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förlängning och förtydligande avseende tillfällig förändring av hembesökstillägg för personer som är 70 år eller äldre samt för riskgrupper

Med anledning av covid-19 pandemin har i Västra Götalandsregionen beslutats att planerad vård för personer 70 år eller äldre ställs in från och med 27 mars 2020 och fyra veckor framåt (24 april 2020). Vårdgivarna skulle överväga möjligheten att nyttja digitala besök och hembesök.

Beslutet resulterade i ett minskat antal besök där även medicinskt nödvändiga besök minskade. Enligt Socialstyrelsens nya riktlinjer för planerad vård under pandemin ska medicinska bedömningar inte nedprioriteras. Den planerade vården för personer 70 år eller äldre behöver därför nu återupptas för att säkerställa en god och säker vård för alla oavsett ålder. Även fortsatt gäller att vårdgivarna ska överväga möjligheten att nyttja digitala besök och hembesök.

Beslutet enligt ovan föreslås fortsätta gälla under perioden 25 april – 31 augusti 2020 och ska förutom personer som är 70 år eller äldre även omfatta individer som tillhör en riskgrupp och där vårdpersonal gör bedömningen att patienten inte bör komma till en mottagning.

Enligt patientavgiftshandboken ska en extra avgift om 100 kronor tas ut av patienten vid hembesök.
Hälso- och sjukvårdsdirektören beslutade den 6 april 2020 att den extra avgiften om 100 kronor vid hembesök tillfälligt tas bort för personer om är 70 år eller äldre, under perioden 6 april 2020 - 24 april 2020.

Beslutet kan komma att förlängas

Förlängning-förtydligande avseende tillfällig förändring av hembesökstillägg för personer som är 70 år eller äldre

 

Senast uppdaterad: 2020-04-28 18:26