Förstärkt vårdgaranti inom primärvården från 2019-01-01

Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården. Nu finns en ny lathund för hur vi ska göra bokningar i AsynjaVisph för att vi ska kunna fånga upp  vårdgarantin.
Lathund VIV Förstärkt vårdgaranti 2018-12-17

 

Senast uppdaterad: 2019-02-18 16:03