Förtydligande - Urklipp töms vid byte av journal

Förtydligande - Urklipp töms vid byte av journal

Förtydligande gällande klippa och klistra - Urklipp töms vid byte av journal / program
Förändrad funktionalitet efter uppgradering av AsynjaVisph till version 18.2 Funktionen är en GDPR – anpassning och man ska inte längre kunna kopiera och klistra in patientuppgifter.

Senast uppdaterad: 2018-11-29 17:12