Janus Äldreknapp

Janus Äldreknapp

2018-10-24
Ny knapp i läkemedelsmodulen AsynjaVisph, Janusmed Äldre. Varnar för läkemedel som är olämpliga för personer över 75 år. Tidpunkt Planeras att driftsättas under vecka 43 Syfte Information om ny funktionalitet. Syftet är att ge förskrivare beslutsstöd i läkemedelsordinationer för personer över 75 år. Funktionaliteten kommer att ge varningar gällande läkemedel som bör undvikas.

Senast uppdaterad: 2018-11-29 16:10