Närhälsan Online

Närhälsan Online blir egen vårdenhet

Närhälsan Online har tillhört Närhälsan Fristad vårdcentral. Från 1 november är Närhälsan Online en egen vårdenhet och hittas i AsynjaVisphs journalfilterträd under namnet "Närhälsan Online".

Nyhetsblad Närhälsan Online 

Senast uppdaterad: 2018-11-29 16:23