Ny funktionalitet för SMS

Ny funktionalitet för SMS

Ny funktionalitet för SMS
I samband med versionsuppdateringen av AsynjaVisph 18.2 kommer det att finnas en ny funktionalitet för SMS. Nu finns det möjlighet att skicka ett SMS direkt vid bokning som en bekräftelse. Det finns också möjlighet att skicka upprepade SMS-påminnelser. Detta ställs in på enhetsnivå.
För att testa den nya funktionaliteten ska Närhälsans rehabmottagningar i Mariestad, Åmål, Angered, Lidköping, Munkedal, Mellerud och Trollhättan testa funktionen.

Senast uppdaterad: 2018-11-29 16:42