Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt för Journal via nätet - Barns journal börjar visas fr o m 1/10

Västra Götalandsregionen börjar 1 oktober 2019 visa barns journal via nätet. Det innebär att vårdnadshavare kan ta del av sina barn journaler för barn i åldern 0 - 12 år. Rutin för blockering och försegling av denna direktåtkomst startar den 2 september 2019. För dokumentation av beslut om blockering eller försegling finns nu i AsynjaVisph två nya journalmallar "Undantag Blockering vårdnadshavare 1177" och "Undantag Försegling skyddad id 1177". För bevakning av olika datum behöver lokala rutiner skapas. 

För barn i åldern 13 t o m 15 år avslutas den automatiska direktåtkomsten för vårdnadshavare. Vid tilldelning av direktåtkomst för minderårig och/eller vårdnadshavare dokumenteras detta i AsynjaVisph i de två nya journalmallarna "Tilldelning direktåtkomst 13 t o m 15 år minderårig" och "Tilldelning direktåtkomst 13 t o m 15 år vårdnadshavare". För bevakning av olika datum behöver lokala rutiner skapas. 

Länk till informationen och blanketter på Vårdgivarwebben "Journal via nätet - Barn rutiner (0-12 år & 13-15 år)" finns nu under Publikationer i AsynjaVisph.

Ny term "Orosanmälan gällande barn" har också lagts till i den befintliga journalmallen "Undantag vid direktåtkomst".

För mer information och anvisning om dokumentation i AsynjaVisph se nedanstående länkar.

Vårdgivarwebben, Barns journal via nätet - rutiner https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/verksamhetsutveckling/projekt/journal-via-natet/barn-rutiner/

Lathund Blockering - Försegling Lathund Blockering-Försegling

Lathund Tilldelning direktåtkomst Lathund Tilldelning direktåtkomst

Lathund Undantag från direktåtkomst Lathund Undantag från direktåtkomst

Regional medicinsk riktlinje för barn under 18 år som far illa eller riskerar att fara illa inklusive barn som bevittnat/upplevt våld - indikationer och handläggning https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/23133/Barn%20som%20far%20illa%20eller%20riskerar%20att%20fara%20illa.pdf?a=false&guest=true

För Närhälsan Barns journal via nätet - rutin för dokumentation i AsynjaVisph

Vid frågor om Journal via nätet hänvisas till funktionsbrevlådan; journal.via.natet@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-09-02 05:41