Problem att starta LabCenter via VDI

För närvarande går det inte att starta Labcenter via VDI.
Förtydligande
Detta berör endast privata vårdgivare som ansluter via VDI.
Felsökning och åtgärder pågår.

Senast uppdaterad: 2019-01-16 08:53