Samtycke SMS

Samtycke SMS

Borttagning av ny term Samtycke till SMS
Den nya termen som lades till i Patientuppgifter i fliken Diverse tas bort tillsvidare. Termen tas bort för vidare utredning samt eventuellt förtydligande.

2018-11-14
Ny term Samtycke till SMS
Ny term Samtycke till SMS har lagts in i Patientuppgifter i fliken Diverse med svarsalternativen Ja/Nej. Patienten ger vid valet Ja sitt medgivande till att SMS får skickas till det mobilnummer som angetts i fliken Allmänt.

Senast uppdaterad: 2018-11-29 16:48