Viktig information - Risk att skriva fel Batchnummer på Covid -19 Vaccine Moderna

Det har visat sig att flera enheter har registrerat fel batchnummer på Covid -19 Vaccine Moderna.

  • Rätt är att batchnummer startar med 3000
  • Fel är att batchnummer startar med G och siffror

Lägg till batchnummer så att det enkelt finns att välja för den som ska vaccinera. Dock är det mycket viktigt att rätt batchnummer är inlagt i AsynjaVisph.

Se Information- Lathund hur Litor och signeringspliktig personal kan lägga till batchnummer

Information-Lathund Risk att skriva fel batchnummer på Covid-19 Vaccine Moderna