Viktig information till alla beställare av laboratorieanalys och provtagande personal i VGR Analysförteckning och i område Skaraborg

Den 17 december 2020 uppdateras den Regionala analysförteckningen till version 3.1.1. Denna information gäller också för Skaraborg.

Se Informationsblad under Beställning och svar - Nyhetsbrev och information.