Viktig information till alla beställare av laboratorieanalys och provtagande personal i VGR Analysförteckning

Den 5/11 2020 uppdateras den Regionala analysförteckningen till version 3.0.

Se informationsblad under Beställning och svar - Nyhetsbrev och information.