Viktigt att tänka på vid provtagning i LabCenter

Sjukhus lab har sett en ökning att det är många prover som anländer utan elektroniska beställningar/filer. 
Har därför gjort mätningar på alla inkomna prover som saknar elektroniska beställningar/filer.

Vid felsökning i AsynjaVisph ser vi av de fel som hittats att ca 70% inte är provtagna i LabCenter

Återkommande fel

  1. Att man bara har skrivit ut rör etiketter och glömmer att utföra provtagning i LabCenter under ”Provtagningsfliken”.
  2. Man skickar med fel etiketter vid delad beställning, man har inte kontrollerat ProvID på röretiketten mot ProvID i fliken ”Avgångsregistrering” innan man avlämnar filerna.
  3. Man glömmer att ändra provtagningsdatum om den är ifylld av någon anledning när man utför provtagning

Viktigt att tänka på vid provtagning i LabCenter