Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Läkemedelsförteckningen

Syftet med Läkemedelsförteckningen (LF) är att på ett ställe samla all information om en individs uthämtade läkemedel, oavsett vem som har förskrivit läkemedlet eller vid vilken vårdenhet förskrivningen har skett.

 Åtkomst till uppgifterna i Läkemedelsförteckningen är enligt lagen begränsade till den registrerade själv och med den registrerades samtycke till förskrivare, legitimerade sjuksköterskor utan förskrivningsrätt och farmaceuter.Samtycket kan inte omfatta hela personalen på en vårdenhet eller ett apotek utan varje förskrivare och farmaceut måste begära ett eget samtycke från den registrerade. I samband med åtkomsten till Läkemedelsförteckningen registreras samtycket. Åtkomsten kan gälla för ett enstaka tillfälle eller tillsvidare och regleras av hur olika behörighetskategorier får använda Läkemedelsförteckningen som regleras i lagen om Läkemedelsförteckningen.

De recept- och expeditionsuppgifter som återfinns i LF är inköpsdag, vara inklusive  mängd och dosering, den registrerades namn och personnummer, förskrivarens namn, yrke, specialitet och arbetsplats LF innehåller inga uppgifter om receptfria inköp.

LF ger förskrivare ett hjälpmedel i den kliniska verksamheten som ger information om patientens totala läkemedelsuttag. För farmaceuten på apotek kan förteckningen underlätta de kontroller som ska göras innan ett läkemedel får lämnas ut. För vården och apoteken kan LF nås via, Nationell Patientöversikt (NPÖ) och Pascal. Dessa har olikheter i funktionalitet och behörighetsadministration

Patienten får med hjälp av Läkemedelsförteckningen en totalbild över sina uthämtade läkemedel och kan föra en dialog om sin läkemedelsanvändning. Den registrerade får tillgång till uppgifterna i förteckningen med e-legitimation via e-tjänsten 1177.se eller be om utdrag på närmaste apotek.

 

Senast uppdaterad: 2017-03-15 13:27