Tillgång till Västfolket

Här beskrivs vilka möjligheter och krav som finns när det gäller att kunna få åtkomst och tillgång till uppgifter i befolkningsregistret Västfolket via Västra Götalandsregionen (VGR). Tänk på att göra er beställning i god tid eftersom leveranstiden beräknas till minst två veckor. Under juni och juli sker inga leveranser alls.

Kort om Västfolket

Västfolket är ett befolkningsregister med information om personer folkbokförda i Västra Götalands och Hallands län. En systemkoppling till Skatteverkets (SKV) befolkningsregister finns vilken möjliggör sökning på personer folkbokförda i andra län. Västfolket erbjuds i olika former till vårdgivaren.

Tillgång och åtkomst Västfolket - kravbeskrivning

1. Avtal med VGR

Det krävs ett gällande avtal mellan vårdgivaren och VGR. Vid osäkerhet om ni har ett gällande avtal eller om ni vill teckna avtal med VGR, kontakta  hsn@vgregion.se

För krav 2-4 nedan kan ni behöva guidning av er IT-leverantör

2. Sjunet

För privata vårdgivare är anslutningen till Sjunet en förutsättning för många av de obligatoriska tjänster där VGR är leverantör. Om ni redan idag har en Sjunetanslutning kan denna nyttjas.

Information om Sjunet och hur du beställer

3. Val av tjänst för att få tillgång till Västfolket

  • Som en integration med annat system via, Nationella kontraktet via ICCAviseringsfilerWebbservice (används i undantagsfall för de system som har integrationslösning)
  • Grunduttag 

Information om tjänsterna

Beställningsblankett - val av tjänst

4. Beställning av öppning i VGRs brandvägg

Sjunetanslutningen måste ha en öppning i VGRs brandvägg för åtkomst till Västfolket. Om ni inte har detta sedan tidigare måste beställnig av detta göras.

Beställningsblankett - brandväggsöppning hos VGR

Fyll i de gulmarkerade fälten enligt bild nedan. I fältet "Namn på system/tjänst" ska Västfolket fyllas i.

Skicka ifylld blankett per e-post till vastfolket.vgrit@vgregion.se 

Kontakt

Vid kvarstående frågor, till exempel oklarheter i ovanstående, kostnader, etc, kontakta:

vastfolket.vgrit@vgregion.se

Jörgen Fors

Samordnare
Telefonnummer

Kontakt för kommuner

Siv Torstensson


Telefonnummer
Mobil: 0733-35 85 21

E-post
siv.torstensson@fyrbodal.se