Projekt TAPIR

Patienten i fokus

Patientens information på ett ställe oavsett vårdvalsaktör

En tjänstekatalog för privata vårdgivare inom vårdval ska etableras och erbjudas från 2018. Tjänstekatalogen ska innehålla uppgifter som tjänstens ingående system och funktioner, tekniska krav, drift, support (teknisk support såväl som användarstöd) och utbildning samt kostnader för att nyttja tjänsten. Erbjudandet avser befintliga patientnära e-hälsotjänster.

Support och kundrelation såväl IT-leverans ska hanteras på ett effektivt och professionellt sätt med tydliga processer och ansvar för en likvärdig servicenivå oberoende av vårdgivare.

Projektets resultat och mål syftar till ett möjliggörande av sammanhållen journalföring mellan vårdgivare inom VGR:s vårdval.

Läs mer om erbjudandet, vad det innehåller och kostar

Nyheter

Allékliniken Sleipner vårdcentral testar IS/IT tjänsten

Kontaktpersoner

Maria Johansson, projektkoordinator maria.g.johansson@vgregion.se

Mattias Karlsson, projektledare mattias.f.karlsson@vgregion.se

Monica Nilsson, projektägarens representant monica.l.nilsson@vgregion.se