Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Smittskydd Västra Götaland

Ur innehållet: influensa - vaccin finns återigen att beställa, utbildningar

Ur innehållet: papegojsjuka, influensa, nya partnerbrev för STI-smittspårning, aktuella smittskyddshändelser, utbildningar

Ur innehållet: Uppdrag: Stoppa hepatit C, sprututbyte, påssjuka, nytt informationsmaterial från Strama, värdefullt med nya data om antibiotikaresistens, utbildningar

Nyhetsbrev Central Barnhälsovård Västra Götaland

Nyhetsbrev - läkemedel

Titel
Senast uppdaterad: 2018-10-12 13:11