Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Smittskydd Västra Götaland

Ur innehållet: Uppdrag: Stoppa hepatit C, sprututbyte, påssjuka, nytt informationsmaterial från Strama, värdefullt med nya data om antibiotikaresistens, utbildningar

Ur innehållet: gratis mässlingvaccination fram till årsskiftet, influensasäsongen 2018-2019, anslutningen till barnvaccinationsprogrammet fortsatt hög, utbildningar

Ur innehållet: EHEC, Influensasäsongen 2018-2019, mässling, ökning av kikhosta hos spädbarn, hygienveckan vecka 38, utbildningar

Nyhetsbrev Central Barnhälsovård Västra Götaland

Nyhetsbrev - läkemedel

Titel

Senast uppdaterad: 2018-10-12 13:11