Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Smittskydd Västra Götaland

Detta nyhetsbrev fokuserar på en ökning av allvarliga streptokockinfektioner

Ur innehållet: influensa, uppdaterad provtagningsmall för STI, mässling - erbjudande om gratis vaccination har upphört, asymtomatisk bakteriuri orsakar inte förvirring, uppdaterade råd om listeria, många katter smittade av salmonella, utbildningar, bilaga: Antiviral behandling mot influensa

Ur innehållet: influensa - vaccin finns återigen att beställa, utbildningar

Nyhetsbrev Central Barnhälsovård Västra Götaland

Nyhetsbrev - läkemedel

Titel
Senast uppdaterad: 2018-10-12 13:11