Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuell forskning om fysisk aktivitet på recept

Publicerad:

Kontinuitet avgör om fysisk aktivitet på recept ska fungera för de minst aktiva

Stefan Lundqvist, fysioterapeut vid Centrum för fysisk aktivitet, Regionhälsan, disputerade 6 november 2020 vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Kontinuerligt stöd under flera år, och fokus på individen. Det är framgångsfaktorer för att FaR (fysisk aktivitet på recept) ska fungera också för patienter som efter ett halvår inte uppnått önskad fysisk aktivitetsnivå.

Avhandlingen omfattar 444 patienter som erbjudits FaR-behandling, vid 15 vårdcentraler i Göteborg.

FaR-behandlingen fungerar i daglig klinisk primärvårdsverksamhet med positiva resultat på fysisk aktivitetsnivå, metabol hälsa och livskvalitet hos fysiskt inaktiva patienter med metabola riskfaktorer. Effekten var mest uttalad hos de patienter som hade lägst fysisk aktivitetsnivå vid start och hälsovinsterna verkar vara oberoende av förändringar i läkemedelsbehandling, utan försämring av metabol riskfaktorprofil.

Avhandlingen berör 6-månaders och 2- respektive 3-årsperspektiv. Nu planeras för analyser av 5-årsuppföljningarna i FaR-studien Göteborg vilket blir den längsta uppföljningstid som analyserats.

Här kan du läsa avhandlingen

Skräddarsydd FaR-behandling ökar motivation och fysisk aktivitetsnivå hos patienter med metabola riskfaktorer

I denna intervjustudie fick 20 patienter delge sina erfarenheter av fem års FaR-behandling via vårdcentral i Göteborg. Samtliga patienter var vid start fysiskt inaktiva och hade metabola riskfaktorer.

Att bli erbjuden FaR blev en ögonöppnare ”Jag tog det nog på mer allvar”.

Resultaten i studien visar på att patienternas egna val och egenbestämmande i FaR-processen ökar motivationen samt att det är viktigt att individualisera och kontinuerligt följa upp rekommenderad fysisk aktivitet. Patienterna var också nöjda med kompetensen och professionaliteten hos sin FaR-behandlare och fick insikt om betydelsen av ökad fysisk aktivitet för en bättre hälsa.

Här kan du läsa artikeln

Kontakt vid frågor:
far-teamet@vgregion.se

Publicerad: