Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ändrat förfarande vid akut leverans av läkemedelsnära produkter

Efter beslut i Ledningsrådet Medicintekniska produkter kommer hanteringen av akuta leveranser för läkemedelsnära produkter i Västra Götaland att ändras from 1 februari 2020.

Bakgrunden till beslutet är att antalet akuta leveranser ökat över tid. Varje akut leverans innebär en merkostnad för den förskrivande enheten oavsett vem som initierat leveransen.

En kartläggning över orsaker till varför akut leverans begärdes gjordes under våren 2019. Kartläggningen visade att den största anledningen till varför akut leverans gjordes av patient var att patienten glömt beställa i tid. När vårdgivare initierade akut leverans var den vanligaste anledningen också att det glömts av att beställa i tid eller att ingen uttalad orsak fanns.  

Beslutet innebär följande:

  • En akut leverans kan endast initieras av förskrivare, ej längre av patienten själv.
  • Akut leverans kommer enbart kunna aktiveras via telefon till kundtjänst.
  • Delar av sortimentet kommer inte kunna levereras akut (förteckning över godkända produkter kommer att finnas på LMNs hemsida den 20 januari 2020).
  • Expressleverans utgår.
  • Läkemedelsnära produkter följer upp akuta leveranser på enhetsnivå och eskalerar till ansvarig chef vid behov.
  • Förskrivare kommer att informeras löpande fram till införandet med start i andra halvan av november. Patienter informeras i sin kontakt med kundtjänst.

Kontakt vid frågor:
lmn.regionservice@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-11-15 11:06