Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Att läsa journalhandlingar från andra vårdgivare

Alla landsting/regioner i Sverige är anslutna till Nationell Patientöversikt – NPÖ och producerar information.

Nu är även nästan alla privata vårdgivare i Västra Götaland anslutna. Det ger ökad möjlighet till sammanhållen journal vilket ger legitimerad vårdpersonal, som deltar i vården kring en patient, möjlighet att läsa vilken vård patienten fått. Syftet är att den som ger vård ska, med patientens samtycke, kunna se patientens vårdhistorik och därmed ge en bättre och säkrare vård.

Nästan alla kommuner i Västra Götaland kommer att vara anslutna till NPÖ under 2019 för att läsa/konsumera information. NPÖ kan därmed fungera som informationskälla vid informationsöverföring mellan huvudmän istället för mindre säkra metoder, till exempel fax.

För er som ännu inte är anslutna finns möjlighet att nå NPÖ via ett uthopp från SAMSA.

Följ arbetet på gitsvg.se/npö

Kontakt vid frågor:
Siv Torstensson
siv.torstensson@fyrbodal.se

Senast uppdaterad: 2019-10-17 08:45