Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Avstämning av arbetet med regionala insatser inom Länsgemensam handlingsplan suicidprevention 2020-2025

Publicerad:

Västra Götaland har en nollvision för suicid, och i Handlingsplan för suicidprevention definieras aktiviteter som under perioden 2020-2025 ska leda oss närmare målet.

Handlingsplan för Suicidprevention - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Huvudfokus i verksamheterna är det suicidpreventiva arbetet som utförs genom medvetande- och kunskapshöjning, individuella suicidriskbedömningar, samt i aktuella fall upprättande av kris- och handlingsplaner. Kunskapsorganisationen, genom det regionala processteamet för suicidprevention, bistår med kunskapsstöd i form av RMR:er och utbildningar.

Inför halvårsskiftet 2022 genomförs en avstämning inom regional hälso- och sjukvård för att följa upp arbetet med att ta fram lokala handlingsplaner för suicidprevention ute i våra hälso- och sjukvårdsverksamheter. Avstämningen sker genom en enkät som består av fem ja/nej-frågor samt utrymme att lämna kommentarer/övrig information. Om lokal handlingsplan finns framtagen får denna gärna bifogas.

Kontaktperson för frågor om enkäten är regionutvecklare Ulrika Lundberg:

ulrika.lundberg@vgregion.se

Digital utbildning

Från och med 1 september 2022 finns ett antal licenser till den digitala utbildningen Psyk e-bas suicidprevention som förvaltningarna kostnadsfritt kan ta del av. Licenserna gäller i två år (till 31 augusti 2024). Vid intresse för erbjudandet, vänligen kontakta RPT Suicidprevention.

Kontakt:

Samordnare för den Länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention:
Malin Frisk, malin.frisk@vastkom.se

Koordinator för det regionala processteamet för suicidprevention:
Ulrika Lundberg, ulrika.lundberg@vgregion.se

Publicerad: