Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Backa Osteoporosmottagning kompletterar befintlig osteoporosvård

Backa Osteoporosmottagning är ett tvåårigt projekt som ska komplettera befintlig osteoporosvård. Osteoporos är underbehandlat och det finns stora vinster för både individ och samhälle i att fler personer får adekvat behandling mot osteoporos.

Backa osteoporosmottagning har inriktning parenteral behandling av osteoporos och tar emot färdigutredda osteoporospatienter. Mottagningen kommer att ge parenteral behandling med zoledronsyra/denosumab till osteoporospatienter där per oral behandling ej är möjlig eller lämplig. Behandling kan även ske på plats för patienter som vistas på SÄBO inom Göteborgs Kommun. Hembesök kan där behov föreligger göras.

Vårdgivaransvaret för patienten ligger alltid på listande vårdcentral vilket innebär att receptförskrivning av alla läkemedel utom zoledronsyra/denosumab och provtagning sköts av listande vårdcentral.  De parenterala läkemedlen, zoledronsyra och denosumab, rekvireras av Backa Osteoporosmottagning.

Målgrupp:
Patienter över 50 år med diagnosticerad osteoporos i behov av parenteral behandling med zoledronsyra/denosumab. 

Kriterier för att remittera till osteoporosmottagningen:

 • Patienten är färdigutredd avseende osteoporos.
 • Ca, kreatinin och eGFR är tagna på listande vårdcentral tidigast en månad före remittering.
 • Patienten ska alltid från remitterande vårdcentral vara insatt på adekvat kalcium och vitamin D behandling. 

Remissen ska innehålla:

 • Underlag för diagnos osteoporos, exempelvis DXA-mätning
 • Önskad parenteral behandling (zoledronsyra alt denosumab)
 • Provsvar och provtagningsdatum för Ca, kreatinin och eGFR

 Remittera till mottagningen:

 • E-remittera via Asynja från Närhälsan till Backa Osteoporosmottagning,

eller

 • Faxa remiss till Backa Osteoporosmottagning på nummer: 031-52 10 28
 • Externt telefonnummer för patienter: 031-742 73 37
  (För internt telefonnummer: kontakta mottagningen)

Kostnad:

Backa Osteoporosmottagning står under projekttiden för kostnaden för den parenterala behandlingen. Patientavgift tas ut enligt gällande avgiftshandbok. Frikort gäller.

Projektet finansieras av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd.

Kontaktuppgifter:
Webbplats:
Osteoporosmottagningen i Backa

E-post:
Backa.osteoporosmottagning@vgregion.se

Telefon:
031-742 73 37, fax: 031-52 10 28

Adress:
Backa Osteoporosmottagning vid Närhälsan Backa Vårdcentral
Rimmaregatan 2
422 47 Hisings Backa

Senast uppdaterad: 2018-10-12 11:02