Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bilder om levnadsvanor som informerar och inspirerar

Publicerad:

Nu finns ett bildspel om levnadsvanor att visa i väntrum, personalrum och i entréer. Lägg ut det i tv-skärmar eller använd det i samband med diskussioner kring hälsa och livsstil.

Forskning visar att 80 procent av alla kroniska sjukdomar har livsstilsrelaterade orsaker och att 67 procent av alla män och 50 procent av alla kvinnor i Sverige har minst en ohälsosam levnadsvana. 

Många aktörer i samhället arbetar för att förbättra människors livsstil och vården har en särskild roll i att uppmärksamma och motivera till goda levnadsvanor. Genom att fråga patienter om levnadsvanor kan risker identifierats och stöd erbjudas, som exempelvis motiverande samtal eller rökavvänjningsstöd inför operation. Ju tidigare ohälsosamma levnadsvanor kan identifierats och hjälp erbjudas desto bättre för såväl patient som vård.

Vikten av hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser uppmärksammas på många håll inom hälso- och sjukvården. Det nämns också som ett prioriterat område inom ramen för Omställningen av hälso- och sjukvården och under våren 2019 har även ett programområde för levnadsvanor etablerats, som en del av den nya kunskapsstyrningsorganisationen.

Som ett kommunikationsstöd i det hälsofrämjande arbetet har nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård i VGR tagit fram ett bildspel som kan visas i väntrum på vårdcentraler och mottagningar.

- Att motivera och inspirera människor till goda levnadsvanor är en viktig uppgift för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården, Ju tidigare vi kan identifiera och åtgärda ohälsosamma levnadsvanor desto bättre, för såväl individens hälsa som för vården,  menar Malena Lau, ordförande i den regionala beredningsgruppen och regionutvecklare inom avdelning Social hållbarhet.

Bildspelet som innehåller information om de fyra levnadsvanorna, fysisk aktivitet, matvanor, tobak- och alkoholvanor och om hälsocoach online, kan visas i väntrum, personalrum och i entréer.

Ladda ner bildspelet 

Läs mer om levnadsvanor och sjukdomsförebyggande metoder

Kontakt vid frågor:
Anna Cavrak
anna.cavrak@vgregion.se

Publicerad: