Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bildspel till väntrums-TV och hjälpkort

Publicerad:
Power Pointbild ur bildspel om våld i nära relationer, avsedd för väntrums-TV. Visar exempel på vad våld kan vara.

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) har tagit fram ett bildspel till väntrums-TV, samt hjälpkort med information om vart patienten kan vända sig för vård och stöd.

På grund av covid-19 tvingas många människor vara hemma mer än vanligt. Det bidrar till en särskilt utsatt situation för de som inte är trygga i sina hem. Risken är stor att våld i nära relationer ökar under covid-19-epidemin, vilket kan få förödande konsekvenser för den som utsätts för våld i nära relationer.

Information om våld i nära relationer behöver finnas i väntrum för att öka medvetenheten hos allmänheten och för att patienterna ska veta att sjukvårdspersonalen är redo att prata om våldet.

Väntrums-TV
VKV har tagit fram ett bildspel till en väntrums-TV riktad till allmänheten, med en förhoppning om att den ska snurra i många väntrum inom tand-, hälso- och sjukvården. Denna väntrums-TV vänder sig till den som själv utsätts för våld, den som utsätter någon för våld och den som lever i ett hem med barn som ser, hör eller utsätts för våld.

Använd gärna denna väntrums-TV i era väntrum, den är fri för alla att använda men ni får gärna berätta för oss var den används så att vi lättare kan utvärdera insatsen efteråt. Skicka gärna ett mejl till agnes.hillert@vgregion.se och meddela att ni använder den.

Väntrums-TV:n går att ladda ner via denna länk

Hjälpkort
VKV har tagit fram hjälpkort med information om vart patienten kan vända sig för vård och stöd. De vänder sig till samma målgrupp som vår väntrums-TV och är små nog att få plats i fickan. Hjälpkorten är regionala och det finns ett för vuxna samt ett för barn och unga.

Tanken är att dessa hjälpkort ska vara enkla att plocka med sig utan att det syns. De kan med fördel spridas ut både på synliga platser såsom väntrummen (för att visa att våld är något ni uppmärksammar) och på mer gömda ställen som toaletterna (för att patienten lätt ska kunna plocka med sig kortet utan att någon ser).

Hjälpkorten finns att beställa. Personal inom VGR beställer materialet via Marknadsplatsen, sök på VKV eller använd artikelnumret VGR16009. Privata vårdgivare beställer materialet via Arkitektkopia, under Beställningsportalen för VKV:s marknadsmaterial.

Mer information om materialet på VKV:s hemsida

Kontaktuppgifter vid frågor

Publicerad: